• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Konfirmation


Konfirmationsforberedelse er placeret på skoleskemaet de 2 sidste lektioner onsdag eftermiddag.

Elever i 7.kl. kan vælge at gå til konfirmationsforberedelse her på Solhverv, eller de kan vælge at gå til forberedelse hos egen præst, hvis det kan passes ind med deres skema her på Solhverv.

Elever bosiddende i Vebbestrup sogn bliver naturligvis konfirmeret i Vebbestrup Kirke. Elever fra andre sogne kan vælge at blive konfirmeret i egen kirke eller at blive konfirmeret i Vebbestrup Kirke, uanset hvor eleven har gået til forberedelse.

Ønsker en klasse at blive konfirmeret samlet, kan forældrerådet evt. være koordinator herfor.

Solhverv er bekendt med følgende konfirmationsdatoer.

Vebbestrup Kirke:

  • 2018: d. 28. og d. 29. april
  • 2019: d. 17. og d. 18. maj
  • 2020: d. 9. og 10 .maj
  • 2021: d. 30. april og d. 1. maj

Hobro Kirke: 

Gældende for 2018 og 2019:

  • konfirmander fra  NV-Hobro: søndag før Bededag
  • konfirmander fra  NØ-Hobro: søndag før Bededag
  • konfirmander fra  SV-Hobro: Bededag
  • konfirmander fra  SØ-Hobro: søndag efter Bededag

Hobro Friskole  følger NV-Hobro.

Solhvervs Hobro-konfirmander konfirmeres efter bopæl.

Konfirmander, der bor uden for Hobro sogn, kan kun blive konfirmeret i Hobro kirke efter aftale.