• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

UVM og trivselsrapport

IMed jævne mellemrum gennemføres  trivselsundersøgelse på Solhverv Privatskole blandt alle skolens klasser, dog med undtagelse af 0. årg..

Næste undersøgelse bliver maj 2019.

Resultater

Resultaterne fra sidste undersøgelse kan ses her:

Desuden har trivselsudvalget på Solhverv lavet eget spørgeskema for eleverne i 1. – 3. klasse.

Resultaterne kan ses her:

Fordybelse og samarbejde
Stor, grøn skolegård

Generelt en positiv vurdering af UVM.

Trivselsudvalget har analyseret undersøgelsen for indskolingen og vi kan fremhæve følgende punkter:

 • Generelt en positiv vurdering af UVM.
 • Ikke overraskende er der stor tilfredshed med vores udeområder – vi har vel også en af DK’s bedste skolegårde.
 • Der kan være grund til at fokusere på spørgsmål 3 om larm i timerne (det er jo et af vores kerneværdier), hvor 25% ikke bliver forstyrret, mens 72% bliver forstyrret nogle gange.
 • Den positive fortolkning: Der er KUN 3% der ofte bliver forstyrret.
 • Den negative fortolkning: Der er 72 %, der nogle gange bliver forstyrret.
 • Klasselærerne skal afstemme med klasserne, hvad de forstår ved larm i timerne. Er der forskel på hvilke fag I har? Fx musik og billedkunst.
 • Vi skal også have fokus på spørgsmål 5 og 6 om temperaturer i klassen og lugt i klassen. Her svarer over 1/3, at der nogle gange er gener med temperatur og lugt.

For de øvrige klasser viser rapporten, at eleverne trives godt. Men alligevel skal der hele tiden være fokus på trivsel i de enkelte klasser, så det er vigtigt at:

 • Lærerne snakker med klasserne og deres team om resultaterne.
 • Trivselsundersøgelsen fremlægges på forældremøderne i efteråret, og man fortæller hvilke tiltag, der iværksættes i de enkelte klasser for at øge sammenholdet og fællesskabet. Fokusområder kunne være fx sprogbrug, oprydning, hvordan passer vi på hinanden og tingene på skolen, legeaftaler, fødselsdage, klasseforældreråd m.m.

Anti-mobning

I udviklingen af antimobbestrategi for Solhverv har vi benyttet os af.:

 • Mary fondens og Red Barnets ”Fri for mobberi”.
 • Kursus for lærere.  (AB og KA)
 • Mobbe-kuffert
 • Foredrag for forældre.

Se Solhvervs antimobbestrategi her

Nej til mobning