• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

UVM og trivselsrapport

Med jævne mellemrum gennemføres  trivselsundersøgelse på Solhverv Privatskole blandt alle skolens klasser, dog med undtagelse af 0. årg.

Vi har i dette skoleår i forbindelse med vores værdiuge i oktober gennemført Undervisningsministeriets Trivselsmåling - Nationaltrivsel.dk.

 

Resultater

Resultaterne fra sidste undersøgelse kan ses her:

Fordybelse og samarbejde
Stor, grøn skolegård

Generelt en positiv vurdering af trivsel og undervisningsmiljø

Trivselsudvalget har analyseret undersøgelsen, og her kan I se vores konklusion:

Trivselsrapporten er generelt positiv i forhold undersøgelsen fire temaer: Social trivsel, faglig trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration. 

På Solhverv har vi fokus på trivslen og som opfølgning på trivselsmålingen taler lærerne med klasserne og deres team om resultaterne, og sætter forskellige tiltag i værk for at øge individuel trivsel og fællesskabet i de enkelte klasser. 

Solhverv Privatskoles fokus på værdier handler netop om trivsel.

Fokusområder kunne være fx. sprogbrug, oprydning, hvordan passer vi på hinanden og tingene på skolen, legeaftaler, fødselsdage, klasseforældreråd m.m.

Anti-mobning

I udviklingen af antimobbestrategi for Solhverv har vi benyttet os af.:

  • Mary fondens og Red Barnets ”Fri for mobberi”.
  • Kursus for lærere.  (AB og KA)
  • Mobbe-kuffert
  • Foredrag for forældre.

Se Solhvervs antimobbestrategi her

Nej til mobning