• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet
Lærere og SFO-medarbejdere på Solhverv

Siden er ikke opdateret til skoleåret 2019-20. Der henvises til skoleskemaerne for information om lærere og klasselærere.


Lærerne kan kontaktes via Skoleintra.

 

 • AB - Ani​ta Borup

   

  Klasselærer 0.B og 3.B.

  Dansk, engelsk, religion, billedkunst.

  Valgfag: Lektiecafé.

 • AK - Ann-Kirstine Rise
   

  Klasselærer 7.A.

  Dansk, engelsk, musik, sprog og motorik.

  Valgfag: Kor.

 • AP - Anna Østergaard Petersen
   

  Idræt.

  SFO.

 • AW - Ann Wilquin
   

  Klasselærer 8.B.

  Dansk, engelsk, tysk,
  madkundskab.

 • BL - Benjamin Lybech
   

  Matematik, biologi, geografi,
  historie, idræt.

  Valgfag: Debat, diskussion og demokrati.

 • BP - Birgit Frost Paulsen
   

  Klasselærer 7.B og 10.A.

  Dansk, engelsk.

  Skolevejleder. Se mere her.

 • CE - Carina Ejstrup Overgaard
   

  Klasselærer 8.A.

  Dansk, religion, historie, samfundsfag.

 • CM - Christina Mose Larsen
   

  Klasselærer 1.A.

  Dansk, billedkunst.

  SFO.

 • CP - Charlotte Poulsen
   

  Håndarbejde, grøn lektion.

  SFO.

 • DS - Dan Skov Andersen
   

  Matematik, fysik/kemi, geografi.

  Valgfag: Lektiecafé.

 • ET - Egon Damsgaard Thomsen
   

  Matematik.

  Viceskoleleder.

 • HB - Helle Bruun
   

  Klasselærer 4.B.

  Dansk, matematik, geografi, biologi,
  religion, madkundskab.

  Juniorklub.

  Valgfag: Madkundskab.

 • HD - Helle Danmark Andersen
   

  Klasselærer 0.A og 2.A.

  Dansk, billedkunst.

 • HH - Helle Hansen


  Matematik, engelsk, religion,
  idræt, grøn lektion.

  Juniorklub.

 • HL - Heidi Smedegaard Laustsen
   

  Klasselærer 6.B.

  Matematik, biologi, geografi, religion.

  Valgfag: Billedkunst.

 • HW - Helle Wormslev
   

  Klasselærer 6.A.

  Dansk, engelsk, historie, musik,
  sprog og motorik.

 • JA - Jeanette Lykke Andersen
   

  På barsel.

 • JS - Jens Hahn Sigurðson
   

  Sløjd.

  Valgfag: Materielt design,
  programmering med Arduino.

  IT-ansvarlig.

 • JØ - Jess Østergaard
   

  Matematik, fysik/kemi, biologi,
  svømning.

  Valgfag: Adventure.

 • KA - Kari Lykke Brøndum
   

  Klasselærer 1.B og 3.A.

  Dansk, religion, billedkunst.

  SFO-leder.

 • KG - Kasper Gyldenløve
   

  Dansk, tysk, geografi, idræt.

  Valgfag: Adventure, idræt.

 • KJ - Katrine Nørgaard Jensen
   

  Klasselærer 5.A.

  På barsel.

 • LE - Lone Elmer
   

  Matematik, engelsk, historie.

 • LG - Lars Gundersborg Lauridsen
   

  Matematik, geografi, fysik/kemi,
  svømning.

  Elevcoach. Se mere her.

 • LL - Linette Lyngberg
   

  Klasselærer 4.A.

  Dansk, engelsk, religion, historie,
  idræt, svømning.

  Juniorklub.

 • MF - Mette Kjærsgaard Fisker
   

  Klasselærer 5.B.

  Dansk, religion, historie/samfundsfag,
  idræt, billedkunst.

 • MP - Mikkel Pedersen
   

  Klasselærer 9.A.

  Dansk, engelsk, biologi, geografi,
  historie, samfundsfag, musik.

  Valgfag: Skoleband.

 • PN - Pia Nørregaard Kristensen
   

  Klasselærer 2.B.

  Dansk, matematik, historie,
  samfundsfag.

 • PS - Peter Stensballe
   

  Valgfag: Motorlære.

  Pedel.

 • SH - Stine Skinnerup Højgaard
   

  Klasselærer 5.A.

  Dansk, tysk, idræt, biologi,
  geografi, religion, svømning.

  (Barselsvikar for Katrine).

 • TH - Thomas Hyldgaard
   

  Klasselærer 9.B.

  Dansk, matematik, idræt,
  historie, samfundsfag,
  obligatorisk lektiecafé.

  Valgfag: Adventure.

 • TT - Tage Thulstrup
   

  Musik, sløjd, grøn lektion.

  SFO.

 • FP - Flemming Petersen
   

  Støttelærer i matematik.

 • ST - Sille Thomsen


  Støttelærer 0.-3. klasse

Vikarer

ATB - Astrid Thirup Bjørn
CMK - Carla Malou Kristensen

KM - Karoline Marie Sørensen

NC - Niels Riis Christiansen
SL - Susan Klemme Lybech