• Et værdifuldt skoleliv
 • Læring foregår alle steder

Vision og værdier

Vores vision – ”Dette arbejder vi for”

Solhverv Privatskole …

 • styrker sammen med eleven og forældrene elevernes personlige, sociale og faglige udvikling
   
 • forbereder eleverne til selvstændighed, tolerance, ansvarsfølelse og medbestemmelse som borgere i et demokratisk samfund
   
 • udvikler elevernes handlekompetence
   
 • bidrager til at skolelivet i sig selv er værdifuldt

Vores værdigrundlag – ”sådan vil vi opnå vores vision”

Solhverv Privatskole…

 • har lave klassekvotienter – se vores klassekvotienter
   
 • er kendetegnet ved et trygt og inspirerende læringsmiljø med et højt fagligt niveau
   
 • er kendetegnet ved tillid og gensidig respekt
   
 • har en tæt dialog og et godt samarbejde mellem lærere, ledelse og hjem
   
 • vil vi ikke have mobning – se vores mobbepolitik
   
 • fokuserer på arbejdsro i timerne, fordi det fremmer læring
   
 • fokuserer på det enkelte barns stærke og svage sider
   
 • fokuserer på gode arbejdsvaner med en overskuelig skoledag
   
 • tilbyder et trygt og udfordrende læringsmiljø
   
 • har lektier som en del af undervisningen
   
 • har dygtige, ansvarsbevidste og engagerede lærere