• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Frugtordning - suspenderet pga. Corona

Vi har sammen med bestyrelsen besluttet, at vi vil indføre en prøveordning med frugt til eleverne.

Alle elever vil derfor få udleveret et stykke frugt om mandagen. Der er mulighed for at hente flere stykker frugt i løbet af ugen, hvis der er overskud. Frugten er rengjort og bliver leveret i klasserne af klasseduksene, der henter frugten i Kursus i den første pause.

Vi vil selvfølgelig lære eleverne, at affaldet skal i affaldsspandene, så det ikke ligger og flyder.

3. årgang starter med at pakke frugten, og herefter går det på skift mellem årgangene. Afhængigt af udbuddet vil vi også ind i mellem servere økologisk frugt.

Hvis der er et stykke frugt, som en elev ikke bryder sig om, siger man bare nej tak, hvorefter klasselæreren sammen med duksene sender frugten tilbage til pakkebordet i Kursus.

Vi har valgt, at det er skolen, der betaler for frugten i prøveperioden, så der er altså ingen udgift for jer forbundet med det.

Desuden får vi tilskud til Skolefrugt fra EU.