• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet
IT-strategi på Solhverv privatskole

På Solhverv Privatskole inddrager vi IT i undervisningen fra skolestart til eleven forlader skolen efter 9./10. klasse, idet vi anser informationsteknologi og IT-kompetencer som helt centrale for at kunne indgå kritisk og aktivt i samfundet. Det kræver digital dannelse, som ud over basale IT-færdigheder i betjening af IT også indeholder grundlæggende kompetencer.
Det drejer sig om kompetencer indenfor kritisk informationssøgning og -bearbejdning, analyse og fortolkning af digitale medier samt nogle tydelige og hensigtsmæssige guidelines for brug af digital kommunikation.  

Vi ønsker at sætte nogle konkrete rammer og mål for elevens tilegnelse af IT-færdigheder og kompetencer, som kan skabe de bedste muligheder for et givende og trygt brug af informationsteknologiens mange muligheder. Derfor har vi udarbejdet en konkret læseplan for inddragelse af IT i undervisningen, som rummer skolens kompetencegivende fag fra skolestart til afgangseksamen.  

  • IT-Udstyr

  • IT-Handleplan