• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet
0. a - klasselokale: B
0. a - LOKALE B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN MUS mus MAT DAN IDR hal
9.00 - 9.45 MAT MUS mus DAN DAN IDR hal
10.00 - 10.45 BIL bil MAT SPMO a DAN DAN
10.45 - 11.30 DAN MAT SPMO a SPMO DAN
11.55 - 12.40 REL DAN   GRØN MAT


  Lærere i 0. a:
  Helle Danmark - Dansk, matematik, billedkunst, sprog & motorik - klasselærer
  Helle Storgaard Wormslev - Musik
  Inger Margrethe Yde Sørensen (Nutte) - Grøn lektion
  Pia Nørregaard Kristensen - Dansk, matematik, religion, sprog & motorik
  Sille Guldbæk Thomsen* - Idræt

  *Afløses af Anna Østergaard Petersen medio oktober.

0. b - klasselokale: A
0. b - LOKALE A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN MUS mus MAT DAN b IDR hal
9.00 - 9.45 DAN MUS mus DAN b DAN b IDR hal
10.00 - 10.45 BIL bil MAT SPMO MAT DAN
10.45 - 11.30 DAN b MAT b SPMO SPMO b DAN
11.55 - 12.40 REL b DAN b   GRØN MAT b


  Lærere i 0. b:
  Helle Danmark - Dansk, matematik, billedkunst, sprog & motorik
  Helle Storgaard Wormslev - Musik
  Inger Margrethe Yde Sørensen (Nutte) - Grøn lektion
  Pia Nørregaard Kristensen - Dansk, matematik, religion, sprog & motorik - klasselærer
  Sille Guldbæk Thomsen* - Idræt

  *Afløses af Anna Østergaard Petersen medio oktober.

1. a. - klasselokale: D
1. a - LOKALE D Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MUS mus DAN DAN ENG IDR hal
9.00 - 9.45 MUS mus DAN DAN DAN IDR hal
10.00 - 10.45 MAT MAT MAT BIL bil DAN
10.45 - 11.30 DAN MAT DAN BIL bil DAN
11.55 - 12.40 DAN REL KOR mus GRØN MAT


  Lærere i 1. a:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Anna Østergaard Petersen - Matematik, grøn lektion
  Benjamin Lybech - Idræt**
  Helle Hansen - Engelsk
  Lasse Borgquist - Musik
  Linette Lyngberg - Dansk, religion, idræt - klasselærer
  Sille Guldbæk Thomsen* - Billedkunst

  *Afløses af Mikkel Ladefoged Assmann medio oktober.
  ** På barsel, vikar Karoline Marie Sørensen

1. b - klasselokale: C
1. b - LOKALE  C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN DAN BIL bil ENG IDR hal
9.00 - 9.45 DAN DAN BIL bil DAN IDR hal
10.00 - 10.45 MAT MUS mus MAT DAN DAN
10.45 - 11.30 MAT MUS mus DAN MAT DAN
11.55 - 12.40 REL DAN KOR mus GRØN MAT


  Lærere i 1. b:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Anna Østergaard Petersen - Grøn lektion
  Benjamin Lybech - Idræt**
  Helle Bruun - Matematik
  Helle Hansen - Dansk - klasselærer
  Helle Storgaard Wormslev - Musik
  Linette Lyngberg - Engelsk, idræt
  Sille Guldbæk Thomsen* - Religion, billedkunst

  *Afløses af Mikkel Ladefoged Assmann medio oktober.
  ** På barsel, vikar Karoline Marie Sørensen

2. a - klasselokale: F
2. a - LOKALE F Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 IDR hal DAN DAN DAN DAN
9.00 - 9.45 IDR hal DAN MAT DAN DAN
10.00 - 10.45 MAT BIL bil DAN REL MUS mus
10.45 - 11.30 DAN BIL bil DAN MAT MUS mus
11.55 - 12.40 ENG MAT KOR mus GRØN MAT


  Lærere i 2. a:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Anna Østergaard Petersen - Idræt
  Helle Danmark - Dansk, billedkunst - klasselærer
  Lasse Borgquist - Engelsk, religion, musik
  Pia Nørregaard Kristensen - Matematik
  Tage Thulstrup - Idræt, grøn lektion

2. b - klasselokale: E
2. b - LOKALE E Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 IDR hal DAN MUS mus DAN BIL bil
9.00 - 9.45 IDR hal ENG MUS mus DAN BIL bil
10.00 - 10.45 DAN MAT DAN MAT DAN
10.45 - 11.30 DAN DAN MAT REL DAN
11.55 - 12.40 MAT DAN KOR mus GRØN MAT


  Lærere i 2. b:
  Anna Østergaard Petersen - Idræt
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Heidi Smedegaard Laustsen - Matematik
  Helle Storgaard Wormslev - Billedkunst
  Line Fredslund Andersen - Dansk, engelsk, religion - klasselærer
  Tage Thulstrup - Musik, idræt, grøn lektion

3. a - klasselokale: Vesterled V1
3. a - LOKALE V1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 BIL bil IDR hal DAN REL MUS mus
9.00 - 9.45 BIL bil IDR hal DAN N/T MUS mus
10.00 - 10.45 DAN DAN HIS N/T MAT
10.45 - 11.30 DAN DAN MAT DAN MAT
11.55 - 12.40 DAN MAT KOR mus DAN DAN
12.40 - 13.25   MAT   ENG ENG


  Lærere i 3. a:
  Ann-Kirstine Rise - Musik, kor
  Anna Østergaard Petersen - Matematik
  Christina Mose Larsen - Dansk, religion, billedkunst - klasselærer
  Helle Bruun - Natur/teknologi
  Lasse Borgquist - Musik
  Lasse Lind Mikkelsen - Idræt
  Linette Lyngberg - Engelsk, historie
  Sille Guldbæk Thomsen* - Idræt

  *Afløses af Anna Østergaard Petersen medio oktober.

3. b - klasselokale: Vesterled V2
3. b - LOKALE V1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN IDR hal DAN MUS mus DAN
9.00 - 9.45 DAN IDR hal DAN MUS mus DAN
10.00 - 10.45 MAT N/T HIS REL BIL bil
10.45 - 11.30 ENG DAN DAN DAN BIL bil
11.55 - 12.40 N/T DAN KOR mus MAT MAT
12.40 - 13.25   MAT MAT   ENG


  Lærere i 3. b:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Christina Mose Larsen - Religion
  Helle Bruun - Natur/teknologi
  Helle Hansen - Matematik
  Helle Storgaard Wormslev - Engelsk, historie
  Kari Lykke Brøndum - Dansk - klasselærer
  Lasse Borgquist - Musik
  Sille Guldbæk Thomsen* - Billedkunst, idræt

  *Afløses af Anna Østergaard Petersen (Idræt)
  og Mikkel Ladefoged Assmann (Billedkunst) medio oktober.

4. a - klasselokale N4
4. a - LOKALE N4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN HÅN hånd IDR hal DAN N/T bio
9.00 - 9.45 DAN HÅN hånd IDR hal DAN ENG
10.00 - 10.45 MUS mus DAN MAT ENG DAN
10.45 - 11.30 MUS mus DAN ENG MAT DAN
11.55 - 12.40 N/T geo MAT REL BIL bil MAT
12.40 - 13.25 MAT SVØ svø KOR mus
JuK mad
BIL bil HIS
13.30 - 14.15   SVØ svø    


  Lærere i 4. a:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Jess Østergaard - Svømning
  Helle Bruun - Juniorklub
  Lasse Borgquist - Matematik, historie, musik, idræt - klasselærer
  Line Fredslund Andersen - Engelsk
  Mette Fisker - Dansk, religion
  Stine Højgaard Haslund - Geografi, biologi, idræt, svømning
  Susanne Mohr Christensen - Billedkunst

4. b - klasselokale: N3
4. b - LOKALE N3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 ENG BIL bil IDR hal DAN MAT
9.00 - 9.45 MAT BIL bil IDR hal DAN DAN
10.00 - 10.45 DAN ENG DAN ENG DAN
10.45 - 11.30 DAN MAT DAN N/T bio MAT
11.55 - 12.40 HÅN hånd REL MAT N/T geo HIS
12.40 - 13.25 HÅN hånd SVØ svø KOR mus
JuK mad
MUS mus  
13.30 - 14.15   SVØ svø MUS mus  


  Lærere i 4. b:
  Ann-Kirstine Rise - Musik, kor
  Heidi Smedegaard Laustsen - Matematik, natur/teknologi, billedkunst
  Helle Bruun - JuniorKlub madkundskab
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Jess Østergaard - Svømning
  Lasse Borgquist - Idræt
  Linette Lyngberg - Engelsk
  Stine Højgaard Haslund - Dansk, historie, idræt, svømning - klasselærer
  Sille Guldbæk Thomsen* - Religion

  *Afløses af Mikkel Ladefoged Assmann medio oktober.

5. a - klasselokale: N2
5. a - LOKALE N2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 TYS N/T MAT MAT DAN
9.00 - 9.45 MAT N/T MAT ENG DAN
10.00 - 10.45 REL IDR hal HÅN hånd
SLØ slø
MUS mus ENG
10.45 - 11.30 DAN IDR hal MUS mus MAT
11.55 - 12.40 DAN BIL bil DAN HIS TYS
12.40 - 13.25 ENG BIL bil KOR mus
JuK mad
DAN SVØ svø
13.30 - 14.15   DAN DAN SVØ svø


  Lærere i 5. a:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Ann Wilquin - Tysk
  Benjamin Lybech - Historie, idræt*
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Helle Bruun - Matematik, N/T, JuniorKlub madkundskab
  Helle Hansen - Dansk, idræt - klasselærer
  Helle Storgaard Wormslev - Engelsk
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Katrine Nørgaard Jensen - Svømning
  Lasse Lind Mikkelsen - Svømning
  Mette Fisker - Religion
  Mikkel Pedersen - Musik
  Tage Thulstrup - Sløjd

  * På barsel, vikarer Karoline Marie Sørensen, Rise Rosenberg

5. b - klasselokale: N1
5. b - LOKALE N1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 ENG DAN MAT BIL bil ENG
9.00 - 9.45 DAN DAN DAN BIL bil DAN
10.00 - 10.45 DAN IDR hal SLØ slø
HÅN hånd
MAT REL
10.45 - 11.30 MAT IDR hal HIS MAT
11.55 - 12.40 N/T bio MAT ENG DAN N/T
12.40 - 13.25 TYS MUS mus KOR mus
JuK mad
DAN SVØ svø
13.30 - 14.15   MUS mus TYS SVØ svø


  Lærere i 5. b:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Ann Wilquin - Dansk, tysk
  Benjamin Lybech - Matematik, historie, natur/teknologi, religion, idræt - klasselærer*
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Helle Bruun - JuniorKlub madkundskab
  Helle Hansen - Idræt
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Katrine Nørgaard Jensen - Svømning
  Lasse Lind Mikkelsen - Svømning
  Line Fredslund Andersen - Engelsk
  Mikkel Pedersen - Musik
  Tage Thulstrup - Sløjd

  * På barsel, vikarer Karoline Marie Sørensen, Rise Rosenberg
  Ann Wilquin - midlertidig klasselærer

6. a - klasselokale: N8
6. a - LOKALE N8 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 GEO geo DAN REL IDR hal MAD
9.00 - 9.45 GEO geo DAN DAN IDR hal MAD
10.00 - 10.45 ENG SLØ slø TYS MAT MAD
10.45 - 11.30 DAN SLØ slø MAT HIS TYS
11.55 - 12.40 DAN MAT MAT DAN DAN
12.40 - 13.25 HIS ENG KOR mus
JuK mad
BIO bio DAN
13.30 - 14.15 MAT   BIO bio ENG


  Lærere i 6. a:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Ann Wilquin - Tysk
  Benjamin Lybech - Idræt*
  Dan Skov Andersen - Matematik
  Heidi Smedegaard Laustsen - Biologi
  Helle Bruun - Madkundskab, JuniorKlub madkundskab
  Katrine Nørgaard Jensen - Idræt
  Linette Lyngberg - Engelsk, historie
  Mette Fisker - Dansk, religion - klasselærer
  Mikkel Ladefoged Assmann - Geografi
  Tage Thulstrup - Sløjd

  * På barsel, vikarer Karoline Marie Sørensen, Rise Rosenberg

6. b - klasselokale: N9
6. b - LOKALE N9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN SLØ slø MAT IDR hal GEO geo
9.00 - 9.45 TYS SLØ slø MAT IDR hal GEO geo
10.00 - 10.45 MAD mad MAT REL ENG TYS
10.45 - 11.30 MAD mad DAN DAN MAT BIO bio
11.55 - 12.40 MAD mad HIS DAN DAN BIO bio
12.40 - 13.25 MAT HIS KOR mus
JuK mad
DAN DAN
13.30 - 14.15 ENG ENG   DAN


  Lærere i 6. b:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Benjamin Lybech - Idræt*
  Dan Skov Andersen - Matematik
  Helle Bruun - Dansk, JuniorKlub madkundskab - klasselærer
  Kasper Gyldenløve - Tysk
  Katrine Nørgaard Jensen - Madkundskab, idræt
  Lone Elmer - Engelsk, historie
  Mikkel Ladefoged Assmann - Geografi
  Mikkel Pedersen - Biologi
  Tage Thulstrup - Sløjd

  * På barsel, vikarer Karoline Marie Sørensen, Rise Rosenberg

7. a - klasselokale: N5
7. a - LOKALE N5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 BIO bio GEO geo DAN MAT DAN
9.00 - 9.45 BIO bio GEO geo MAT MAT DAN
10.00 - 10.45 HIS MAT F/K fys DAN TYS
10.45 - 11.30 TYS TYS F/K fys DAN MAT
11.55 - 12.40 DAN DAN HIS ENG ENG
12.40 - 13.25 IDR 1 hal
VALG 2
DAN KONF IDR 2 hal
VALG 1
 
13.30 - 14.15 ENG  


  Lærere i 7. a:
  Ann Wilquin - Tysk
  Benjamin Lybech - Historie, biologi*
  Carina Ejstrup Overgaard - Dansk - klasselærer
  Jess Østergaard - Matematik, fysik/kemi  
  Lars Gundersborg Lauridsen - Geografi
  Lasse Lind Mikkelsen - Idræt
  Linette Lyngberg - Engelsk
  Mette Fisker - Idræt

  * På barsel, vikar Karoline Marie Sørensen, Rise Rosenberg

  Valgfag:
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst (mandag)
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab (torsdag)
  Mikkel Pedersen - Musik (mandag)
  Stine Højgaard Haslund - Madkundskab (mandag)
  Tage Thulstrup - Håndværk & Design (torsdag)

7. b - klasselokale: N6
7. b - LOKALE N6 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN ENG DAN MAT MAT
9.00 - 9.45 DAN HIS DAN MAT F/K fys
10.00 - 10.45 BIO bio HIS MAT DAN F/K fys
10.45 - 11.30 BIO bio MAT TYS DAN DAN
11.55 - 12.40 TYS TYS ENG ENG DAN
12.40 - 13.25 IDR 1 hal
VALG 2
GEO geo KONF IDR 2 hal
VALG 1
 
13.30 - 14.15 GEO geo  


  Lærere i 7. b:
  Ann Wilquin - Tysk
  Dan Skov Andersen - Matematik, fysik/kemi
  Heidi Smedegaard Laustsen - Biologi
  Helle Storgaard Wormslev - Dansk - klasselærer
  Lars Gundersborg Lauridsen - Geografi
  Lasse Borgquist - Engelsk, historie
  Lasse Lind Mikkelsen - Idræt
  Mette Fisker - Idræt

  Valgfag:
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst (mandag)
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab (torsdag)
  Mikkel Pedersen - Musik (mandag)
  Stine Højgaard Haslund - Madkundskab (mandag)
  Tage Thulstrup - Håndværk & Design (torsdag)

7. c - klasselokale: N7
7. c - LOKALE N7 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN TYS DAN MAT ENG
9.00 - 9.45 DAN HIS DAN MAT MAT
10.00 - 10.45 F/K fys HIS TYS DAN TYS
10.45 - 11.30 F/K fys GEO geo BIO bio DAN DAN
11.55 - 12.40 MAT GEO geo BIO bio ENG DAN
12.40 - 13.25 IDR 1 hal
VALG 2
MAT KONF IDR 1 hal
VALG 1
 
13.30 - 14.15 ENG  


  Lærere i 7. c:
  Dan Skov Andersen - Fysik/kemi
  Katrine Nørgaard Jensen - Dansk, tysk - klasselærer
  Lasse Lind Mikkelsen - Matematik, engelsk, geografi, idræt
  Mette Fisker - Idræt
  Mikkel Pedersen - Historie, biologi

  Valgfag:
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst (mandag)
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab (torsdag)
  Mikkel Pedersen - Musik (mandag)
  Stine Højgaard Haslund - Madkundskab (mandag)
  Tage Thulstrup - Håndværk & Design (torsdag)

8 .a - klasselokale: I
8. a - LOKALE I Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT HIS ENG MAT SAM
9.00 - 9.45 MAT HIS BIO bio TYS SAM
10.00 - 10.45 ENG MAT BIO bio F/K fys REL
10.45 - 11.30 DAN DAN DAN F/K fys DAN
11.55 - 12.40 TYS DAN MAT ENG TYS
12.40 - 13.25 GEO VALG IDR1
VALG2
DAN IDR2
VALG1
13.30 - 14.15 GEO DAN


  Lærere i 8. a:
  Benjamin Lybech - Biologi*
  Kasper Gyldenløve - Dansk, tysk, geografi, idræt - klasselærer
  Lars Gundersborg Lauridsen - Matematik
  Lasse Lind Mikkelsen - Religion
  Mikkel Pedersen - Engelsk
  Pia Nørregaard Kristensen - Historie, samfundsfag
  Stine Højgaard Haslund - Idræt

  * På barsel, vikar Rise Rosenberg

  Valgfag:
  Ann-Kirstine Rise - Lektiecafé (tirsdag)
  Benjamin Lybech - Debat (tirsdag)
  Flemming Pedersen - Lektiecafé (tirsdag)
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst (onsdag)
  Jens Sigurðson - Makerspace (tirsdag)
  Kasper Gyldenløve - Adventure (tirsdag)
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab (onsdag), lektiecafé (tirsdag)
  Mikkel Pedersen - Musik (onsdag)
  Susanne Mohr Christensen - Madkundskab (fredag)
  Tage Thulstrup - Håndværk & Design (fredag)
  Thomas Hyldgård - Adventure (tirsdag)

8. b - klasselokale: Z
8. b - lokale Z Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT F/K fys GEO geo HIS DAN
9.00 - 9.45 MAT F/K fys GEO geo HIS BIO bio
10.00 - 10.45 ENG MAT SAM TYS BIO bio
10.45 - 11.30 REL DAN SAM DAN ENG
11.55 - 12.40 DAN DAN TYS DAN MAT
12.40 - 13.25 DAN VALG1 IDR1 hal
DAN
MAT IDR2 hal
VALG1
13.30 - 14.15 TYS ENG


  Lærere i 8. b:
  Ann Wilquin - Tysk
  Birgit Frost Paulsen - Dansk
  Carina Ejstrup Overgaard - Samfundsfag, historie
  Dan Skov Andersen - Fysik/kemi
  Kasper Gyldenløve - Idræt
  Lasse Lind Mikkelsen - Geografi, religion
  Lone Elmer - Matematik, engelsk - klasselærer
  Stine Højgaard Haslund - Idræt

  Valgfag:
  Ann-Kirstine Rise - Lektiecafé (tirsdag)
  Benjamin Lybech - Debat (tirsdag)
  Flemming Pedersen - Lektiecafé (tirsdag)
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst (onsdag)
  Jens Sigurðson - Makerspace (tirsdag)
  Kasper Gyldenløve - Adventure (tirsdag)
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab (onsdag), lektiecafé (tirsdag)
  Susanne Mohr Christensen - Madkundskab (fredag)
  Tage Thulstrup - Håndværk & Design (fredag)
  Thomas Hyldgård - Adventure (tirsdag)

8. c - klasselokale: J
8. c - LOKALE J Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT BIO bio MAT SAM MAT
9.00 - 9.45 MAT BIO bio DAN SAM DAN
10.00 - 10.45 ENG TYS GEO geo ENG DAN
10.45 - 11.30 HIS DAN GEO geo MAT ENG
11.55 - 12.40 HIS DAN TYS TYS REL
12.40 - 13.25 F/K fys VALG IDR 1 hal
VALG 2
DAN IDR 2 hal
VALG 1
13.30 - 14.15 F/K fys DAN


  Lærere i 8. c:
  Jess Østergaard - Matematik, fysik/kemi, biologi
  Kasper Gyldenløve - Tysk, idræt
  Lasse Mikkelsen - Engelsk, geografi, religion
  Mikkel Pedersen - Dansk, samfundsfag, historie - klasselærer
  Stine Højgaard Haslund - Idræt

  Valgfag:
  Ann-Kirstine Rise - Lektiecafé (tirsdag)
  Benjamin Lybech - Debat (tirsdag)
  Flemming Pedersen - Lektiecafé (tirsdag)
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst (onsdag)
  Jens Sigurðson - Makerspace (tirsdag)
  Kasper Gyldenløve - Adventure (tirsdag)
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab (onsdag), lektiecafé (tirsdag)
  Mikkel Pedersen - Musik (onsdag)
  Susanne Mohr Christensen - Madkundskab (fredag)
  Tage Thulstrup - Håndværk & Design (fredag)
  Thomas Hyldgård - Adventure (tirsdag)

9. a - klasselokale: Y
9. a - LOKALE Y Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 REL ENG TYS DAN TYS
9.00 - 9.45 REL DAN DAN DAN MAT
10.00 - 10.45 MAT TYS DAN IDR hal DAN
10.45 - 11.30 MAT BIO bio ENG IDR hal F/K fys
11.55 - 12.40 DAN BIO bio MAT MAT ENG
12.40 - 13.25 SAM VALG HIS F/K fys GEO geo
13.30 - 14.15 SAM HIS F/K fys GEO geo


  Lærere i 9. a:
  Ann Wilquin - Tysk
  Ann-Kirstine Rise - Dansk, engelsk - klassselærer
  Carina Ejstrup Overgaard - Religion
  Dan Skov Andersen - Fysik/kemi, geografi
  Jess Østergaard - Matematik, biologi
  Kasper Gyldenløve - Idræt
  Mette Fisker - Idræt
  Pia Nørregaard Kristensen - Historie, samfundsfag

  Valgfag:
  Ann-Kirstine Rise - Lektiecafé
  Benjamin Lybech - Debat
  Flemming Pedersen - Lektiecafé
  Jens Sigurðson - Makerspace
  Kasper Gyldenløve - Adventure
  Line Fredslund Andersen - Lektiecafé
  Thomas Hyldgård - Adventure

9. b - klasselokale: X
9. b - LOKALE X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 ENG DAN F/K fys DAN TYS
9.00 - 9.45 ENG DAN F/K fys DAN DAN
10.00 - 10.45 DAN TYS MAT IDR hal REL
10.45 - 11.30 DAN F/K fys MAT IDR hal REL
11.55 - 12.40 MAT MAT TYS MAT ENG
12.40 - 13.25 HIS VALG SAM GEO geo BIO bio
13.30 - 14.15 HIS SAM GEO geo BIO bio


  Lærere i 9. b:
  Benjamin Lybech - Biologi*
  Birgit Frost Paulsen - Dansk, engelsk - klasselærer
  Carina Ejstrup Overgaard - Samfundsfag, historie, religion
  Kasper Gyldenløve - Idræt
  Katrine Nørgaard Jensen - Tysk
  Lars Gundersborg Lauridsen - Matematik, fysik/kemi, geografi
  Mette Fisker - Idræt

  * På barsel, vikar Karoline Marie Sørensen

  Valgfag:
  Ann-Kirstine Rise - Lektiecafé
  Benjamin Lybech - Debat
  Flemming Pedersen - Lektiecafé
  Jens Sigurðson - Makerspace
  Kasper Gyldenløve - Adventure
  Line Fredslund Andersen - Lektiecafé
  Thomas Hyldgård - Adventure

10. a - klasselokale: H
10. a - LOKALE H Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 F/K fys MAT INNOVATION TYS DAN
9.00 - 9.45 F/K fys MAT MAT TYS
10.00 - 10.45 TYS ENG DAN ENG
10.45 - 11.30 MAT DAN DAN ENG
11.55 - 12.40 MAT DAN F/K fys SAM
12.40 - 13.25 DAN VALG ENG SAM
13.30 - 14.15 DAN ENG  


  Lærere i 10. a:
  Ann-Kirstine Rise - Dansk
  Birgit Frost Paulsen - Engelsk
  Dan Skov Andersen - Fysik/kemi
  Kasper Gyldenløve - Tysk
  Lone Elmer - Innovation, matematik
  Thomas Hyldgård - Innovation, samfundsfag - klasselærer

  Valgfag:
  Ann-Kirstine Rise - Lektiecafé
  Benjamin Lybech - Debat
  Flemming Pedersen - Lektiecafé
  Jens Sigurðson - Makerspace
  Kasper Gyldenløve - Adventure
  Line Fredslund Andersen - Lektiecafé
  Thomas Hyldgård - Adventure