• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Nyheder

COVID-19 fripladstilskud

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

Se mere her.