• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet
Lærere og SFO-medarbejdere på Solhverv

Lærerne kan kontaktes via Skoleintra.

 

 • AH - Andreas Hvid
   

  Klasselærer 7. C.

  Matematik, tysk, historie,
  samfundsfag, religion.

 • AK - Ann-Kirstine Rise
   

  Klasselærer 7. A.

  Dansk, engelsk, musik.

  Skolevejleder (læs mere)
  Læsevejleder

 • AP - Anna Østergaard Petersen
   

  Matematik, idræt, billedkunst,
  grøn lektion.

  SFO.

 • AW - Ann Wilquin
   

  Klasselærer 7. B.

  Dansk, tysk.

 • BL - Benjamin Lybech
   

  Klasselærer 6. B.

  Matematik, biologi, samfundsfag,
  idræt.

  Valgfag: Debat, diskussion & demokrati

 • BP - Birgit Frost Paulsen
   

  Dansk.

 • BS - Bjørg Højgaard Sørensen
   

  Biologi, natur/teknologi, historie,
  religion, madkundskab.

 • CE - Carina Ejstrup Overgaard
   

  Klasselærer 8. A.

  Dansk, religion, historie, samfundsfag.

 • CM - Christina Mose Larsen
   

  Klasselærer 0. A.

  Dansk, religion, sprog & motorik,
  grøn lektion.

  SFO.

 • DS - Dan Skov Andersen
   

  Matematik, fysik/kemi, geografi.

  Valgfag: Lektiecafé (forår)

 • HB - Helle Bruun
   

  Klasselærer 4. B.

  Dansk, matematik, natur/teknologi,
  religion, madkundskab.

  JuniorKlub.

 • HD - Helle Danmark Andersen
   

  Klasselærer 1. A og 3. A.

  Dansk, matematik, billedkunst.

 • HH - Helle Hansen

  Klasselærer 2. B og 6. A.

  Dansk, matematik, engelsk, idræt.

 • HL - Heidi Smedegaard Laustsen
   

  Klasselærer 5. B.

  Matematik, biologi, natur/teknologi,
  historie, religion, billedkunst.

  Valgfag: Billedkunst.

 • HW - Helle Storgaard Wormslev
   

  Klasselærer 8. B.

  Dansk, engelsk, historie, musik.

  Valgfag: Kor.

 • JKT - Jane Kjærsgard Thomsen
   

  Håndarbejde.

 • JØ - Jess Østergaard
   

  Matematik, fysik/kemi, biologi,
  svømning.

 • KA - Kari Lykke Brøndum
   

  Leder, SFO og Børnehave.

  Svømning.

 • KG - Kasper Gyldenløve
   

  Klasselærer 9. A.

  Dansk, tysk, idræt.

 • KJ - Katrine Nørgaard Jensen
   

  Klasselærer 8. C.

  Dansk, tysk, idræt, svømning.

 • LB - Lasse Borgquist
   

  Klasselærer 5. A.

  Matematik, engelsk, historie,
  natur/teknologi, musik.

 • LFA - Line Fredslund Andersen
   

  Klasselærer 3. B.

  Dansk, engelsk, madkundskab.

  Valgfag: Madkundskab.

 • LL - Linette Lyngberg
   

  Klasselærer 2. A.

  Dansk, engelsk, religion, idræt.

 • LM - Lasse Lind
   

  Matematik, engelsk, religion,
  idræt, svømning.

 • MA - Mikkel Ladefoged Assmann
   

  Religion, idræt.

  JuniorKlub. 

  SFO.

 • MF - Mette Kjærsgaard Fisker
   

  Klasselærer 4. A.

  Dansk, billedkunst, idræt.

 • MP - Mikkel Pedersen
   

  Klasselærer 9. C.

  Dansk, engelsk, biologi, historie,
  samfundsfag, musik.

  Valgfag: Adventure, skoleband.

 • MS - Magnus Sloth
   

  SFO & Børnehave.

 • PN - Pia Nørregaard Kristensen
   

  Klasselærer 1. B.

  Dansk, matematik, historie,
  samfundsfag.

  Valgfag: Lektiecafé (efterår)

 • SH - Stine Højgaard Haslund
   

  På barsel.

 • SMC - Susanne Mohr Christensen
   

  Billedkunst.

 • ST - Sille Guldbæk Thomsen


  Klasselærer 0. B.

  Dansk, religion, sprog & motorik,
  idræt, svømning.

  JuniorKlub.

 • TH - Thomas Hyldgård
   

  Viceskoleleder

  Klasselærer 9. B.

  Matematik.

  Valgfag: Adventure.

 • TT - Tage Thulstrup
   

  Musik, sløjd, grøn lektion,
  håndværk & design.

  SFO.

 • FP - Flemming Petersen
   

  Støttelærer i matematik.

Vikarer

AM - Aksel Bekker Michelsen

KW - Klara Wilquin

SF - Sofus Føns
YP - Yasmin Pii