• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

UVM og trivselsrapport

Solhverv Privatskole gennemfører hvert år en trivselsundersøgelse blandt alle skolens klasser, dog med undtagelse af 0. årg. Undersøgelsen blev gennemført uge 47. 

Vi benytter os af Undervisningsministeriets Trivselsmåling - Nationaltrivsel.dk, da denne måling er gennemtestet og giver mulighed for en sammenligning med folkeskolerne. Testen er anonym og gennemføres i hver enkelt klasse. 1. - 3. klasse har en spørgeramme, som er tilpasset aldersgruppen, mens 4. til 10. klasse svarer på flere og andre spørgsmål. 

Hvert andet år gennemfører vi desuden en spørgskemaundersøgelse for undervisingsmiljøet.

Se www.nationaltrivsel.dk 

Trivselsmålingen følger denne skabelon:

- Information til lærere og hjem om trivselsmålingens formål og metode.
- Forberedelse af eleverne til målingen.
- Spørgsskemaerne besvares af eleverne fra 2022 i en udvalgt uge i marts.
- Evaluering af målingen:
      a) Ledelsen gennemgår skolerapporter og klasserapporter
      b) Klasserapporterne gennemgås i hvert klasseteam
      c) Klasserne involveres i evalueringen
      d) Elevrådene involveres i evalueringen
      e) Bestyrelsen orienteres om målingen og den affødte indsats
- Nye indsatser aftales i hvert klasseteam og koordineres ift. en fælles indsats.

 

Resultater 2020/21

Resultaterne fra seneste undersøgelse kan ses her:

 

Resultater 2019/20

Resultaterne fra sidste års undersøgelse kan ses her:

Fordybelse og samarbejde
Stor, grøn skolegård

Generelt en positiv vurdering af trivsel og undervisningsmiljø

Trivselsudvalget har analyseret undersøgelsen, og her kan I se vores konklusion:

Trivselsrapporten er generelt positiv i forhold undersøgelsen fire temaer: Social trivsel, faglig trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration. 

På Solhverv har vi fokus på trivslen og som opfølgning på trivselsmålingen taler lærerne med klasserne og deres team om resultaterne, og sætter forskellige tiltag i værk for at øge individuel trivsel og fællesskabet i de enkelte klasser. 

Solhverv Privatskoles fokus på værdier handler netop om trivsel.

Fokusområder kunne være fx. sprogbrug, oprydning, hvordan passer vi på hinanden og tingene på skolen, legeaftaler, fødselsdage, klasseforældreråd m.m.

Anti-mobning

I udviklingen af antimobbestrategi for Solhverv har vi benyttet os af.:

  • Mary fondens og Red Barnets ”Fri for mobberi”.
  • Kursus for lærere.  
  • Mobbe-kuffert
  • Foredrag for forældre.

Se Solhvervs antimobbestrategi her

Nej til mobning