• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Skolepenge


Priser pr. 01/08-2019:
 

Skolepenge og betaling for SFO betales månedsvis forud i 11 rater (juli måned er betalingsfri).
 

Klassetrin Ældste barn Næstældste barn Øvrige
0. - 2. klasse kr. 1026,- kr. 513,- gratis
3. - 4. klasse kr. 1080,- kr. 540,- gratis
5. klasse kr. 1188,- kr. 594,- gratis
6. - 7. klasse kr. 1264,- kr. 632,- gratis
8. - 10. klasse kr. 1416,- kr. 708,- gratis
Fritidsordning u/ feriepasning - valg 1 kr. 1333,- kr. 1333,- kr. 1333,-
Fritidsordning m/pasning i udvalgte ferier - valg 2 kr. 1412,- kr. 1412,- kr. 1412,-
Fritidsordning "Halvdagsfritter" - valg 3 kr.  822,- kr.  822,- kr.  822,-
Mini-Solhverv for kommende 0.kl.'s elever i perioden fra 1.4. til skolestart kr. 1998,- kr. 1998,- kr. 1998,-

Information om de forskellige ordninger i vores SFO findes her.

Information om betaling til lejrskoler kan ses her.

Året før skolestart opkræves et depositum på 1 måneds skolepenge. Depositum dækker den første måneds skolepenge efter skolestart. Depositum tilbagebetales ikke, hvis eleven ikke starter på skolen.

I ovennævnte priser er inkluderet bøger og hæfter.

Ved udmeldelse af skole og eventuel fritidsordning er opsigelsesvarslet 1 måned.

Ved manglende indbetaling i 4 måneder eller mere betragtes eleven som udmeldt.

Buskort udstedes i henhold til statens afstandsregler. Egenbetaling på buskort er kr. 100,- pr. måned.

For at lette administrationen ser vi meget gerne indbetalingerne foretaget via PBS:

Betalingsservice online tilmelding

Kundenr./debitornr. oplyses ved henvendelse til skolens kontor.