• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet
Karakterer


Her kan du se års- og eksamenskaraktergennemsnit for afgangsklasserne.

 

Karaktergennemsnit 2018/19

9.-10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk, læsning 7,5 (31) 7,0 (31) -
Dansk, retskrivning 8,5 (31) 7,8 (31) -
Dansk, skriftlig fremstilling 7,8 (47) 6,6 (31) 6,7 (16)
Dansk, mundtlig 7,6 (47) 8,8 (31) 6,2 (16)
Matematik, skriftlig 5,1 (16) - 5,6 (16)
Matematik, mundtlig 6,6 (47) 8,8 (16) 6,9 (13)
Matematik uden hjælpemidler 8,5 (31) 8,3 (31) -
Matematik med hjælpemidler 9,0 (31) 9,0 (31) -
Engelsk, skriftlig 7,7 (46) - 6,7 (16)
Engelsk, mundtlig 7,2 (46) 8,1 (31) 7,6 (16)
Tysk, skriftlig 7,3 (38) - 5,2 (6)
Tysk, mundtlig 6,5 (38) 5,3 (16) 3,8 (5)
Fysik/Kemi, samlet 7,6 (31) - 7,7 (6)
Fysik/Kemi, mundtlig 4,0 (15) - 4,9 (7)
Biologi, samlet 8,5 (31) - -
Geografi, samlet 6,5 (31) - -
Historie, samlet 8,0 (31) - -
Historie, mundtlig - 6,6 (15) -
Samfundsfag, samlet 8,0 (31) - -
Kristendomsk., samlet 8,4 (31) - -
Idræt, samlet 7,5 (31) - -
Idræt, praktisk/mundtlig - 7,3 (15) -
Fysik/Kemi/Biologi/ Geografi, praktisk/mundtlig - 8,9 (31) -
Obligatorisk opgave 8,1 (47)

Karaktergennemsnit 2017/18

9.-10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk, læsning 7,0 (30) 5,4 (30) -
Dansk, retskrivning 7,4 (30) 6,8 (30) -
Dansk, skriftlig fremstilling 7,1 (49) 5,7 (30) 6,4 (19)
Dansk, mundtlig 7,4 (49) 6,9 (30) 7,5 (19)
Matematik, skriftlig 8,1 (19) - 8,3 (19)
Matematik, mundtlig 6,8 (49) 6,4 (15) 6,8 (19)
Matematik uden hjælpemidler 7,4 (30) 7,2 (30) -
Matematik med hjælpemidler 7,4 (30) 7,0 (30) -
Engelsk, skriftlig 7,3 (49) - 7,2 (18)
Engelsk, mundtlig 7,0 (49) 7,2 (31) 7,7 (18)
Tysk, skriftlig 6,4 (42) - 8,0 (10)
Tysk, mundtlig 5,8 (42) - 6,3 (8)
Fysik/Kemi, samlet 6,2 (30) - -
Fysik/Kemi, mundtlig 5,2 (19) - 7,5 (11)
Biologi, samlet 5,8 (30) - -
Geografi, samlet 6,7 (30) - -
Historie, samlet 7,5 (30) - -
Historie, mundtlig - 7,8 (15) -
Samfundsfag, samlet 7,0 (30) - -
Samfundsfag, mundtlig - 6,8 (15) -
Kristendomsk., samlet 7,6 (30) - -
Idræt, samlet 6,1 (30) - -
Idræt, praktisk/mundtlig - 7,0 (15) -
Fysik/Kemi/Biologi/ Geografi, praktisk/mundtlig - 7,5 (30) -
Andet, samlet 6,4 (19) - -
Obligatorisk opgave 7,9 (49)