• Trivsel - Fællesskab - Oplevelser

Det sociale liv

Trivsel på Solhverv Privatskole 
 

På Solhverv Privatskole lægges der vægt på at skabe et udbytterigt og trygt læringsmiljø, hvor trivsel og det sociale miljø har høj prioritet. 

Solhverv Privatskole skole accepterer ikke mobning, og der arbejdes aktivt på at skabe et klima, der forebygger mobning og arbejder for positiv adfærd.

Alle vores klasser fra 0. til 9. klasse består af maks. 21 børn. Den lave klassekvotient giver os de bedste muligheder for at give eleven nærvær og opmærksomhed.

 

Alle klasser og lærere arbejder med at udvikle elevernes sociale kompetencer og klassens samlede trivsel. Det sker gennem elevsamtaler, undervisning, teammøder om trivsel, forældremøder og 2 årlige skole-hjem samtaler. 

 

Vi foretager årligt en undervisningsmiljøvurdering, hvor vi måler på elevernes oplevelse aden sociale trivsel, faglige trivsel og arbejdsro i klasserne. 

 

På Solhverv Privatskole arbejder alle klasser med digital dannelse, så elevens og klassens trivsel på nettet er også i højsædet.  

 

På Solhverv Privatskole ved vi, at det sociale miljø omkring skolen er vigtig for elevens skolegang. Derfor bakker vi op om et velfungerende forældreråd i hver klasse, lige som vi i løbet af hvert skoleår arrangerer en lang række sociale oplevelser.

Vi tager ofte på tur ud af huset med vores egen bus på spændende og lærerige ekskursioner til eksempelvis naturområder, kulturelle oplevelser eller virksomhedsbesøg.

Årets store fester tæller blandt andet forårskoncerten – hvor alle elever og familier inviteres til fælles middag med god underholdning leveret af musikklasserne og sjove aktiviteter – og juleafslutningerne, der afholdes over to omgange – juletræsfest for 0. – 5. klasse med forældre og julefrokost for de ældste elever.

Derudover er skolen samlingspunkt for eleverne i forbindelse med både "blå mandage" og "sidste skoledag", hvor eleverne sammen mødes og spiser morgenmad på skolen, inden de kører med skolens bus til dagens destination.

Natur - leg & læring
Lejrskole i Berlin

Lejrskoler

Lejrskoler er vigtige og bliver bestemt ikke sparet væk. Når vi sender elever af sted på lejrskole i både 0., 2., 4. og 6. klasse, er det ikke kun for at lade eleverne opleve spændende steder i Danmark, men i endnu højere grad også for at lære sine klassekammerater og lærere at kende på en anden måde. Det er med til at styrke sammenholdet og trivslen blandt eleverne. Disse lejrskoler har gået til forskellige steder som for eksempel Skagen, Ribe, Læsø, Sønderborg og Hirtshals.

 

I 8., 9. og 10. klasse drager eleverne uden for Danmarks grænser. Når 8. og 10. klasserne sammen tager på ski i de sydtyske Alper, er det for at kombinere sport, kultur og sprog, mens 9. klasserne rejser til Berlin, og eleverne i 10. klasse kan se frem til endnu en rejse til London. 

Læs mere om vores lejrskoler.