• Vi hjælper dig godt videre

Skolevejledning

Formålet med vejledningen på Solhverv Privatskole er at hjælpe alle elever i overbygningen til at træffe det rigtige valg med hensyn til uddannelse og erhverv.
 

Vores skolevejleder er Ann-Kirstine Rise. Hun kan træffes på tlf. 9855 4065 eller mobil 2191 6289, via SkoleIntra samt via mail: ak@solhverv.dk

Skolevejlederen står til rådighed ved udarbejdelse af uddannelsesplan, tilmelding til ungdomsuddannelserne, brobygning, introkurser og praktik.

Solhverv Privatskole arrangerer en uddannelsesaften, hvor elever og forældre har mulighed for at få informationer om ungdomsuddannelserne.
 

Alle elever i 10. klasse skal deltage i et brobygningsforløb. Brobygningen afvikles over en uge og tilmeldingen foregår via skolevejlederen. Se www.brobygning.net

Eleverne i 10. klasse skal udarbejde en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Arbejdet med opgaven strækker sig over en uge og afsluttes med en uddannelsesmesse, hvor eleverne fremviser et produkt.

Parat til næste skridt
Brobygning & praktik

Eleverne i 9. og 10. klasse er i erhvervspraktik i en uge.
 

I løbet af skoleåret bliver alle elever i 9. og 10. klasse tilbudt to samtaler med skolevejlederen.
 

I januar og februar sørger skolevejlederen på Solhverv i fællesskab med eleverne og forældrene for den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelserne eller 10. klasse. Se www.optagelse.dk
 

I 8. klasse tilbydes eleverne at deltage i et præsentationsforløb i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune. Herefter afholdes en samtale med skolevejlederen og der startes på elevernes uddannelsesplan.
 

I 7. klasse orienterer skolevejlederen om ungdomsuddannelserne.
 

Som en del af elevernes forberedelse anvender vi  www.ug.dk