• Faglighed & fordybelse
  • Et godt afsæt til livet
  • Glade børn lærer mest

Om Solhverv Privatskole

Vores første prioritet er at styrke elevernes faglighed.

Det gør vi ved at sikre, at alle vores elever trives og har de rette rammer for undervisning, da glade børn lærer mest. Vi har en struktureret hverdag, så børnene ved, hvad de skal.

Gensidig respekt er vores krav til alle på skolen. Der skal være ro til undervisning, og vi accepterer ingen form for mobning på skolen.

På Solhverv Privatskole er følgende værdiord omdrejningspunktet for vores samvær i og uden for undervisningen. Værdierne er: Ansvar, Faglighed, Fællesskab, Nærvær, Respekt, Tillid.

Dette sammen med vores gode fysiske forhold - med en grøn skolegård på ikke mindre end 8 tønder land - giver rammerne for at vores elever udvikler sig som hele mennesker.

Vi giver eleverne et godt solidt grundlag at komme videre på, både personligt og fagligt.

Solhverv Privatskole driver privatskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler. 

Skolen er beliggende i Vebbestrup by, Mariagerfjord Kommune. Hovedadressen er Ndr. Truevej 13, 9500 Hobro. Skolekoden er 801007 og vores CVR er 23699613.

Glade børn lærer mest