• Et værdifuldt skoleliv
 • Læring foregår alle steder

SOLHVERVS VÆRDIGRUNDLAG:

I skolens dagligdag er følgende værdier udgangspunktet for både undervisning og frikvarter. Det gælder samspillet mellem børnene, mellem voksne og børn samt for samarbejdet mellem skole og hjem. Vi vil med værdisættet sikre et godt og værdifyldt skoleliv for alle skolens børn.

                       ANSVAR ​- FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - NÆRVÆR - RESPEKT - TILLID

 

Læs her om værdiordene:  

Ansvar 

 • Vi tager ansvar for en solid undervisning, som lever op til Fælles mål 

 • Vi tager ansvar for et godt og trygt skole- og læringsmiljø 

 • Vi tager ansvar for alle vores elevers udvikling og trivsel 

 • Forældre skal tage ansvar for, at deres barn har de rette forudsætninger for at passe deres skolegang 

Faglighed 

 • Undervisningen varetages af fagligt dygtige og engagerede lærere, som går op i sin undervisning og sit fag 

 • Vi bruger undervisningsmaterialer af høj faglig kvalitet 

 • Vi arbejder altid for at skabe ro i undervisningen, så faglig fordybelse er mulig. 

 • Forældre og elever skal bakke op om barnets faglige udvikling ved at sætte de rette rammer for lektielæsningen. 

Fællesskab 

 • Vi arbejder kontinuerligt og målrettet på at sikre gode klassefællesskaber 

 • Gennem morgensang og talrige fællesarrangementer skaber vi fællesskab på tværs af klasserne 

 • Vi giver plads til forskellighed i fællesskabet 

 • Forældre  deltager i skolens og forældrerådenes arrangementer, og støtter børnene i at inkludere alle fra klassen i fællesskabet 

 

Nærvær 

 • Lave klassekoeficienter skaber gode rammer for nærvær 

 • Vi tager os tid til den enkelte elev 

 • Vi er autentiske og nærværende voksne 

 

Respekt 

 • Vi vil  have en gensidig respekt mellem lærer og elev, lærer og forældre samt mellem elev og elev 

 • Vi taler pænt til og om hinanden 

 • Vi respekterer hinandens forskelligheder 

 • Vi forventer alle respekterer hinanden og skolens ejendele 

 • Vi forventer forældre respekterer lærerens lærerrolle 

Tillid 

 • Vi møder den enkelte elev med tillid 

 • Vi møder børn og forældre med tillid til, at målet med elevens skolegang er fælles 

 • Vi forventer forældre udviser tillid til lærerne er kompetente og professionelle 

Her ser I, hvordan vi har fortolket værdierne i

Indskolingen

Mellemtrinnet

Udskolingen