• Faglighed & fordybelse
 • Undervisning i mange former

Undervisningen

Undervisningen på Solhverv Privatskole foregår i faste stamklasser med lave klassekvotienter. Det er en tydelig og struktureret undervisning som sikrer fremskridt for hver enkelt elev og klassen. Læreren udarbejder en årsplan på baggrund af Fælles mål og den konkrete elevgruppe. Samtidig med en fast skemastruktur arbejder vi kontinuerligt med at variere undervisningen i forhold til arbejdsformer, indhold og metoder, så eleven oplever en meningsfuld og motiverende skoledag.  

Vi er opmærksomme på at tilrettelægge undervisningen, så eleverne er aktive med det faglige indhold, hvad enten der arbejdes individuelt eller i gruppe. Gennem dialog og faglige aktiviteter gøres indholdet tilgængeligt for eleven på elevens eget niveau.  
Eleven vil i undervisningen opleve en løbende og afsluttende respons på sit arbejde, skriftligt som mundtligt, så eleven kontinuerligt kan forbedre sit standpunkt. 

Vi arbejder systematisk og vedholdende på at skabe og opretholde et godt, trygt og positivt læringsmiljø, hvor alle motiveres for at deltage i lærings- og klassefællesskabet.  

Alle elever på alle klassetrin vil opleve at have hjemmearbejde, lektier for, da vi ved vedholdende træning forbedrer elevens standpunkt og generelle muligheder. 

Vi stiller med andre ord tydelige krav til hinanden og til eleverne i undervisningen, og til forældrene om opbakning til skolearbejdet.  

Vores lektionstal og fag på de enkelte årgange står som minimum fuldt mål med folkeskolens. Skolen følger fælles mål i alle prøvefag, dog er der i de praktisk/musiske fag afvigelser i forbindelse med interne læseplaner.

 • Biologi, geografi og grøn lektion

  Da vi i mellemskolen underviser i fagene biologi og geografi underviser vi ikke i faget natur/teknik.

  Derudover er der obligatorisk undervisning i ”grøn lektion” fra 0. – 2. klasse. 

   

 • Afgangsprøver

  Skolen afholder Folkeskolens prøver for såvel 9. som 10. klasse. Folkeskolens prøver er obligatoriske efter 9. klasse og vi har en forventning om, at alle elever går til alle prøver efter 10. klasse. Fritagelse fra prøve gives kun i særlige tilfælde af skolens leder.

   

 • Digital dannelse

  På Solhverv Privatskole arbejder vi løbende med udviklingen af elevernes digitale dannelse på alle niveauer. Dette gør vi for at klæde eleverne på til at begå sig i et digitalt samfund både privat og fagligt. Digital dannelse handler blandt andet om adfærd på sociale medier og kritisk informationssøgning.

 • 10. klasse

  For 10. klasse følger vi folkeskolens timetal i dansk, tysk og fysik mens vi i matematik, engelsk og samfundsfag udbyder en lektion ekstra om ugen.

  Læs mere om 10. klasse her.

 • Morgensang

  To gange ugentligt samles hele skolen på tværs af årgange til fælles morgensang og meddelelser. Dette gør vi for at styrke fællesskabet på skolen. Derudover byder et skoleår på Solhverv Privatskole på mange andre fælles oplevelser, læs i øvrigt om det sociale liv.

 • Valgfag

  Solhverv Privatskole tilbyder alle fire obligatoriske valgfag for 7. og 8. klasse: Billedkunst, Håndværk & Design, Madkundskab og Musik. 

  Læs om fagene her.

  8., 9. og 10. klasse tilbydes valgfagene: Lektiecafe, Adventure, Debat, diskussion & demokrati samt Makerspace.

  Læs om fagene her.

  Desuden kan 0. - 6. klasse vælge Kor og Drums & Horns, som er et særligt tilbud ved Mariagerfjord Kulturskole. 

  Læs om Drums & Horns her.

   

 • 10. klasse - Noget for dig?
 • Det sociale liv
 • Se vores valgfag