• Faglighed & fordybelse
 • Undervisning i mange former

Undervisningen

Vores lektionstal og fag på de enkelte årgange står som minimum fuldt mål med folkeskolens. Skolen følger fælles mål i alle prøvefag, dog er der i de praktisk/musiske fag afvigelser i forbindelse med interne læseplaner.

 • Biologi, geografi og grøn lektion

  Da vi i mellemskolen underviser i fagene biologi og geografi underviser vi ikke i faget natur/teknik.

  Derudover er der obligatorisk undervisning i ”grøn lektion” fra 0. – 2. klasse. 

   

 • Afgangsprøver

  Skolen afholder Folkeskolens prøver for såvel 9. som 10. klasse. Folkeskolens prøver er obligatoriske efter 9. klasse og vi har en forventning om, at alle elever går til alle prøver efter 10. klasse. Fritagelse fra prøve gives kun i særlige tilfælde af skolens leder.

   

 • Digital dannelse

  På Solhverv Privatskole arbejder vi løbende med udviklingen af elevernes digitale dannelse på alle niveauer. Dette gør vi for at klæde eleverne på til at begå sig i et digitalt samfund både privat og fagligt. Digital dannelse handler blandt andet om adfærd på sociale medier og kritisk informationssøgning.

 • 10. klasse

  For 10. klasse følger vi folkeskolens timetal i dansk, tysk og fysik mens vi i matematik, engelsk og samfundsfag udbyder en lektion ekstra om ugen.

  Læs mere om 10. klasse her.

 • Morgensang

  To gange ugentligt samles hele skolen på tværs af årgange til fælles morgensang og meddelelser. Dette gør vi for at styrke fællesskabet på skolen. Derudover byder et skoleår på Solhverv Privatskole på mange andre fælles oplevelser, læs i øvrigt om det sociale liv.

 • Valgfag

  Solhverv Privatskole har en stor valgfagsvifte, der varierer fra år til år. Faste elementer på valgfagslisten er skoleband, madkundskab, adventure, idræt, lektiehjælp og science. Derudover er det muligt for alle elever fra 1. – 6. klasse at vælge blandt andet kor, skak eller grøn lektion.

  Se hvilke valgfag, der blev tilbudt i dette skoleår:

  Valgfagsfolder (åbner pdf)

 • 10. klasse - Noget for dig?
 • Det sociale liv
 • Se vores valgfag