• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Børnehavens forventninger til samarbejdet med forældre

I er som forældre eksperter på jeres eget barn hjemme i jeres familie, og i børnehaven har det pædagogiske personale en stor viden om børns udvikling. I dialog og samarbejde kan vi give barnet de bedste forudsætninger for at trives, lære og udvikle sig.

 

Vi håber derfor, at I vil støtte op om følgende:

 • At I er nysgerrige og samarbejdsvillige, at I medvirker til, at der skabes et gensidigt tillidsforhold, og at I fortæller os om jeres forventninger til børnehaven og personalet.
 • At I har tillid til, at vi vil jeres barn det bedste, og at vi gør vores bedste for at give jer besked, hvis jeres barn har været ked af det, har haft en dårlig dag eller virker sløj.
 • At I har tillid til, at personalet dagligt arbejder målrettet for at skabe nære relationer og et trygt børnemiljø, der bidrager til og skaber trivsel, udvikling og læring hos alle børn.
 • At I respekterer, at alle børn har lige stor ret til at være her og være en del af fællesskabet, og at I bakker op om inklusion af alle børn uanfægtet børnenes forskelligheder.
 • At I respekterer og forstår, at der er mange børn i børnehaven og mange forskellige hensyn, vi som pædagogisk personale skal tage.
 • At I taler positivt om og er loyale overfor børnehaven og dens børn og ansatte. Hvis I undrer jer over noget eller er utilfredse med noget, så henvend jer til os, så vi sammen kan finde svar eller løsning.
 • At I engagerer jer i og interesserer jer for børnehaven – den er en stor del af jeres barns hverdag.
 • At I læser ”Børnehavens A-Z” og er loyale mod personalets beslutninger.
 • At I bakker op om børnehavens værdier og pædagogik, samt de vedtagne politikker, og at I har en positiv indstilling til dette.
 • At I dagligt holder jer orienteret omkring, hvad der sker i børnehaven samt læser diverse opslag på Intra.
 • At I deltager i forældremøder, samtaler og andre forældre arrangementer i løbet af året.
 • At I svarer på ferietilmeldinger indenfor tidsfristen af hensyn til arbejdstilrettelæggelse –manglende tilbagemelding indenfor tidsfristen betragtes som ferie/fri.
 • At jeres barn holder ferie og fridage i løbet af året. At være barn i en børnehave er hårdt arbejde, og et barn har ligesom voksne brug for ferie.
 • At jeres barn bliver hjemme, hvis det er syg eller sløj.
 • At I informerer om forandringer i jeres barns hverdag – stort og småt, der kan påvirke barnet.
 • At vi ikke altid har tid til en samtale her og nu, men at vi sammen kan finde et passende tidspunkt.
 • At der ved aflevering støttes op om, at også barnet siger godmorgen til personalet, og at I siger tydeligt farvel til barnet. (Dette er ofte, af hensyn til barnet, nemmere, hvis det gøres lidt kort, så barnet kan komme i gang med en leg/aktivitet).
 • At I ved afhentning bakker op om, at det stadig er børnehavens regler, der gælder, selvom I er kommet, og at I støtter op om, at jeres barn skal bruge tid på at rydde op efter sig selv, inden det tager hjem – både på stuen, på legepladsen (hvis barnet er ude ved afhentning) og i garderoben. Der skal siges farvel til personalet, inden I tager hjem.

Vi glæder os til samarbejdet med jer.