• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Ordensregler og regler for mobiltelefoner

Solhverv Privatskole er et lille samfund i samfundet, og det er derfor vigtigt, at vi har nogle regler, som skal overholdes, så alle kan få en god og tryg hverdag. Transportvejen til og fra skole hører med til skoletiden, så her gælder de samme adfærdsregler.
 

 • Når det ringer til time, skal du stille og roligt indtage din plads, og aftage eventuel hovedbeklædning (gælder ikke kulturbestemte) og overtøj. Du skal møde til tiden og være velforberedt. Du skal være udhvilet og have spist morgenmad.
   
 • Når du opholder dig inde, forholder du dig roligt. Du skal færdes i gang både på gangarealer og i klasseværelserne.
   
 • Når du opholder dig ude, viser du hensyn til dine skolekammeraters leg og spil. Du skal tale ordentligt til dine kammerater, lærere og skolens øvrige personale. Alle har ret til et godt skoleliv. 
  I 10-pausen skal alle elever være ude i deres respektive udeområde.
   
 • At lege med sne er dejligt, men alle skal have lov til at sige fra uanset hvad. Flagstangen og den store sten skiller 0.-3. klasse fra 8.-10. klasse på Solhverv. Der må ikke kastes mod bygningerne. Alle gangstier er helle. Nord: Hele skolegården er helle. I må gerne lege med sne på legepladsen og plænen.
 • Klasselokalet må benyttes i frikvartererne; klassens elever er værter og kan invitere andre, men alle klassens elever skal være trygge ved det. Adfærden skal være stille og rolig, og alle er ansvarlige for, at der er rent og pænt i lokalet. Der skal være ryddet op ved hver times start. 
   
 • Skolens AV-udstyr må benyttes efter aftale med klasselæreren i frikvarterer eller fritimer. Mobiltelefoner må IKKE kobles på klassens højttalere! Har man egen computer med, må den kun benyttes i timerne efter aftale med læreren. 
   
 • Rulleskøjter, skateboards, løbehjul og lignende må benyttes udendørs, hvor det er hensigtsmæssigt. Trapper undtaget.
   
 • Kridt, svamp, linealer, passer med mere må kun benyttes i undervisningen. Lærerstolene må kun benyttes af lærerne. I frikvarterne passer man ordentligt på inventaret i lokalerne. Brug jeres sunde fornuft.
   
 • Eleverne er erstatnings- og oprydningspligtige. Der må ikke spilles nogen form for boldspil indendørs. Bolde må ikke tages med ind i klassen. Lav en aftale med Peter Stensballe (Peter Pedel), om hvor I kan opbevare dem.
 • Der må gerne tygges tyggegummi og drikkes læskedrikke (Ikke sodavand)  i frikvartererne, men ikke i timerne. Slik, chips og kage må kun medbringes efter aftale med klasselæreren. 
   
 • Al unødvendigt ophold på toiletterne er forbudt. Tag hensyn til dine medelever.
   
 • Branddøre på gange og lokaler må ikke åbnes. De må kun benyttes i tilfælde af brand.
   
 • Alt affald efter skolemad og lignende skal lægges i affaldsspanden. I spisefrikvarteret fra 11.30 til 11.55 sørger duksen for udluftning i 5.-10. klasse. Duksen tømmer affaldsspanden i containeren. Hver klasse aftaler i samråd med klasselæreren spillereglerne for duksens arbejdsforhold.
   
 • Efter sidste time sætter du din stol op og rydder op efter dig.  Læreren, der har den sidste time i lokalet, påser at det bliver gjort.
   
 • Eleverne fra 0.- 6. klasse må ikke forlade skolens område i skoletiden.
   
 • Solhverv Privatskole er en røgfri skole - rygning i skoletiden, ved busstoppestederne i Vebbestrup og til og fra stoppesteder er forbudt - det gælder også snus og andre former for tobak, som f.eks. puffbars. Desuden er alkohol, energidrikke og alle former for narkotika naturligvis strengt forbudt på skolen såvel som i forbindelse med lejrskoler og udflugter. 
Regler for mobiltelefoner - 0. - 7. klasse

Elevens mobil skal HELE skoledagen være i tasken, på lydløs og uden at vibrere!

 • Mobilkamera må ikke benyttes i skoletiden, medmindre læreren giver tilladelse.
   
 • Det gælder ligeledes på turen frem og tilbage mellem skole og hjem, da dette også er skoletid, og da det ofte er her, der opstår situationer med uheldig anvendelse af mobilen.
   
 • Ønsker læreren at bruge mobil i undervisningen er det læreren, der beder eleverne tage mobilen frem.
   
 • Hvis en elev har behov for at kontakte forældrene, skal eleven spørge en voksen, og så får eleven selvfølgelig lov.  Dette gælder også de elever, der har fri og venter på en af skolens busser. Hvis eleverne ikke kan finde en voksen, skal de gå på kontoret.
   
 • Véd forældrene i forvejen, at de har behov for at kontakte deres barn/børn i løbet af dagen, kan eleven om morgenen sige til læreren, at der ventes en besked.
   
 • Opstår der en akut situation, kan forældre ringe til skolens hovednummer 9855 4065, så skal vi nok få fat i børnene.
   
 • Efter sidste lektion må eleverne tjekke, om forældrene har lagt en besked, som de skal svare på. Derefter skal mobilen lægges i tasken igen
   
 • Mobilen skal være i tasken. Dog må telefonen medbringes og bruges til betaling på mejeriet i middagspausen.

Overtrædes reglerne vil mobilen blive inddraget resten af dagen og forældrene blive kontaktet.

Regler for mobiltelefoner 8. - 10. klasse

Mobilen må bruges i frikvarterer; ellers kun efter aftale med lærer. Mobilerne afleveres i klassens "mobil-hotel", når der er undervisning.