• Respekt for fællesskabet

Frihed og folkestyre

Gennem undervisningen lærer eleverne om centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster, der har haft betydning for udviklingen af det danske folkestyre. Nutidige begivenheder og nyheder, som har betydning for demokrati, frihed og folkestyre, diskuteres i klasserne.

Eleverne er med til at udforme ordensreglerne i den enkelte klasse: Hvad er god tone og hvordan skal man opføre sig overfor hinanden?

Det gælder også med hensyn til lektier. Hvis man ikke møder forberedt, kan man ikke være en gældende ressource i forhold til de gruppearbejder, der fordrer, at man kommer med noget individuelt til fællesskabet.

 

Respekt giver fælleskab
  • Gensidig respekt

    Vores værdigrundlag indeholder grundstenen i en øget forståelse for demokratiets væsen: Gensidig respekt! Den gensidige respekt lærer og elev imellem er et meget vigtigt element i skolens hverdag. Eleverne vises hvordan, man opfører sig optimalt, så det er behageligt for alle at være sammen.

  • Den unikke elev

    Det er vigtigt, at hver elev bliver betragtet som en unik person med egne idéer, tanker, ønsker, holdninger og synspunkter, og det er vigtigt, at de bliver hørt og taget i betragtning i det omfang, det er muligt. Eleverne inddrages efter modenhed i en række beslutninger om såvel arbejdstemaer som undervisningsformer.

  • Elevrådet

    Elevrådsarbejdet er en vigtig del i afklaringen af ejerskab til beslutninger. At få en idé, komme med et forslag og få den gennemført i overensstemmelse med de ”voksne”. Det er vigtigt, at elevrådet selv fremfører sine holdninger uden om kontaktlærerne. Vi har desuden etableret et separat elevråd for indskolingen, således at de yngste elever også oplever at blive hørt i deres eget forum med fokus på deres nærmiljø.