• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Historie og skolen i tal

Solhverv Privatskole blev grundlagt i 1934 af Jørgen Graae Rasmussen. De første 4-5 elever blev undervist rundt om Jørgens kateder i hans embedsbolig. Skolen blev oprindelig grundlagt som dag- og kostskole og blev 1. august 1962 omdannet til en selvejende institution. I 1978 havde skolen 130 dagelever og 70 kostskoleelever. Kostskolen lukkede i 1989.


Solhverv Privatskole i dag

I dag er Solhverv Privatskole den eneste skole i Mariagerfjord Kommune, som tilbyder et fuldt forløb fra 0. til 10. klasse. Der er ca. 340 elever på skolen og en lærerstab på 35. Skolen har to spor fra 0. til og med 9. klasse og et spor i 10. klasse. Dog er der tre 7.  og 8. klasser, da overbygningen (7.-9. klasse) fremover vil være tresporet.

Til skolen er der knyttet en SFO for eleverne fra 0. til 3. klasse og Solhverv Børnehave.

Solhverv Privatskole driver privatskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

 • Elever

  Samlede elevtal pr. 05.09.2021 er 384 (287 elever i 2015). Heraf 92 i SFO og. Der er pt. 47 børn i Børnehaven. 

 • Lærere

  Skolens samlede antal lærere i årsværk er 28.
   

 • Øvrigt personale

  Administrativt, pædagogisk og øvrigt personale udgør i årsværk 11,1.