• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Skolepenge


Priser pr. 01/08-2023:
 

Skolepenge og betaling for SFO betales månedsvis forud i 11 rater (juli måned er betalingsfri).
 

SKOLEÅRET 2023-24      
Klassetrin Ældste barn Næstældste barn* Øvrige*
0. - 2. klasse kr. 1110,- kr. 555,- gratis*
3. - 4. klasse kr. 1168,- kr. 584,- gratis*
5. klasse kr. 1286,- kr. 643,- gratis*
6. - 7. klasse kr. 1368,- kr. 684,- gratis*
8. - 10. klasse kr. 1532,- kr. 766,- gratis*
Fritidsordning u/ feriepasning - valg 1 kr. 1442,- kr. 1442,- kr. 1442,-
Fritidsordning m/pasning i udvalgte ferier - valg 2 kr. 1527,- kr. 1527,- kr. 1527,-
Fritidsordning "Halvdagsfritter" - valg 3 kr.  889,- kr.  889,- kr.  889,-
Børnehave/Mini-Solhverv for kommende 0.kl.'s elever i perioden fra 1.4. til skolestart* kr. 2264,- kr. 1132,-* kr. 1132,-*
SKOLEÅRET 2024-25      
Klassetrin Ældste barn Næstældste barn* Øvrige*
0. - 2. klasse kr. 1144,- kr. 572,- gratis*
3. - 4. klasse kr. 1202,- kr. 601,- gratis*
5. klasse kr. 1324,- kr. 662,- gratis*
6. - 7. klasse kr. 1410,- kr. 705,- gratis*
8. - 10. klasse kr. 1578,- kr. 789,- gratis*
Fritidsordning u/ feriepasning - valg 1 kr. 1485,- kr. 1485,- kr. 1485,-
Fritidsordning m/pasning i udvalgte ferier - valg 2 kr. 1573,- kr. 1573,- kr. 1573,-
Fritidsordning "Halvdagsfritter" - valg 3 kr. 916,- kr. 916,- kr. 916,-
Børnehave/Mini-Solhverv for kommende 0.kl.'s elever i perioden fra 1.4. til skolestart* kr. 2264,- kr. 1132,-* kr. 1132,-*

*Bemærk, at søskenderabat for 0.-10. klasse IKKE omfatter børnehaven og Mini-Solhverv. Søskenderabatten i børnehave og Mini-Solhverv ydes af kommunen, og tildeles alt efter om man har søskende i dagpleje eller børnehave.

En samlet prisliste kan hentes her.

Prisliste for næste skoleår kan hentes her.
 

Information om de forskellige ordninger i vores SFO findes her.

Information om betaling til lejrskoler kan ses her.

I august måned året før skolestart opkræves et depositum på 1 måneds skolepenge. Depositum dækker den første måneds skolepenge efter skolestart. Depositum tilbagebetales ikke, hvis eleven ikke starter på skolen.

I ovennævnte priser er inkluderet bøger og hæfter.

Ved udmeldelse af skole og eventuel fritidsordning er opsigelsesvarslet 1 måned.

Ved manglende indbetaling i 4 måneder betragtes eleven som udmeldt.

NT-skolekort udstedes i henhold til statens afstandsregler. Egenbetaling på buskort er kr. 125,- pr. måned.

Prisen for at benytte en af Solhvervs egne busruter er ligeledes kr. 125,- pr. måned.

For at lette administrationen ser vi meget gerne indbetalingerne foretaget via PBS:

Betalingsservice online tilmelding

Kundenr./debitornr. oplyses ved henvendelse til skolens kontor.