• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Skole-hjem-samarbejde

Kære forældre til elever på Solhverv Privatskole

 

Et godt skoleforløb kræver et godt samarbejde og god kommunikation mellem skole og hjem, altså mellem elever, forældre og lærere. På Solhverv Privatskole sætter vi skole-hjem-samarbejdet i meget høj kurs, og vi forventer, at I er loyale overfor skolen og vores målsætning og værdisæt.

Vi vægter ansvarlighed, omsorg og respekt for andre meget højt, så alle kan føle sig trygge og værdsatte på skolen, og at forholdet mellem elever og lærere skal være præget af den fælles forståelse for, at det er lærernes ansvar at stille krav, der passer til de enkelte elever og fagenes mål. 

Klassens lærere informerer på skolens årlige forældremøder om undervisningen og klassens trivsel. Ved skolens halvårlige skole-hjem-samtaler, hvor forældre og elev deltager, drøftes elevens trivsel og generelle tilgang, arbejdsindsats og udbytte af undervisningen.   

Vi har en klar forventning om, at I støtter op om jeres barns skolegang og har fokus på bl.a. følgende: 

  • Hjemmet viser levende interesse for barnets skolegang ved at tage ansvar for, at barnet møder skoleklar til tiden, er veludhvilet, har fået morgenmad og medbringer madpakke. 

  • Forældre bakker op om barnets faglige udvikling ved at sætte de rette rammer for lektielæsningen. 

  • Forældre orienterer sig løbende på ForældreIntra vedr. barnets undervisning og orienteringer fra lærere omkring barnets trivsel.  

  • Hjemmet støtter op om møder, arrangementer og tager hensyn til skolens ferieplan. Der er mødepligt til forældremøder og skole-hjem-samtaler. 

  • Vi forventer, at hjemmet aktivt prioriterer skole- og klassefællesskabet. Man medvirker til rummelighed og respekt for forskellige holdninger, og man fravælger ikke fællesskab med skolens øvrige elever. 

  • Vi forventer, at hjemmet hjælper barnet med at vise hensyn og tale et ordentligt sprog. I forlængelse af dette er det vigtigt at understrege, at skolen ikke accepterer groft eller bandende sprogbrug, og at vi med udgangspunkt i den gensidige respekt ikke accepterer stødende eller provokerende påklædning. 

  • Vi forventer, at I respekterer de kommunikationsveje, som skolen anvender. Opstår der problemer kontakter I skolen, lærerne eller skolens ledelse, men I undlader at tale negativt om skolen og personalet i barnets påhør. Vi fører en positiv og konstruktiv dialog, og vi taler til og med, og ikke om. 

  • Vi forventer, at hjemmet tager ansvar for, at barnet føler ansvar overfor fællesskabet i klassen og skolen generelt, samt følger skolens regelsæt. 

Vi ved, at et tæt og godt skole-hjem-samarbejde er en vigtig forudsætning for at barnet får en god og givende skolegang, hvor faglig udvikling og trivsel er i højsædet. Derfor vil vi som skole gøre vores bedste for et vellykket samarbejde. 

Velkommen til et godt og givende samarbejde. 

Peter Hansen
Skoleleder