• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

 

De 7 samfundsløfter

De private skoler har stor betydning i Danmark, og vi er glade for at være med til at præge udvikling og undervisning i vores område.

Danmarks Private Skoler har på sit årsmøde i 2020 og 2021 haft fokus på de private skolers samfundsansvar, og på Solhverv Privatskole arbejder vi med at gøre vores del af den opgave. Bestyrelsen og ledelsen har nedsat et udvalg, der hen over sommeren vil komme med flere bud på, hvordan vi arbejder med de 7 samfundsløfter, så det står klart for alle.

Vi synes selv, vi er godt i gang, men det er altid sundt at kigge lidt på sig selv og se, om der er mere, vi kan gøre til fordel for skolen og det omkringliggende samfund.

Se derfor dette link: Danmarks Private Skoler: De 7 samfundsløfter

Peter Hansen
Skoleleder