• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Leg

Vi prioriterer legen højt i Børnehaven!

Legen er en grundlæggende og værdifuld del af barndommen. Det er igennem legen, at barnet får erfaringer med at danne tætte venskaber og relationer, forhandle, samarbejde og løse konflikter for derigennem at lære om forskellige sociale leveregler og omgangsformer.

Det er gennem legen, at barnet udvikler sig, og lærer sig selv at kende; – dets muligheder og grænser. Gennem rollelege bruger barnets dets viden og erfaring i kombination med nye indtryk.

Den voksne kan have forskellige roller i barnets leg:

  • Den voksne er ved siden af: støtter barnet, leger med, kommer med idéer, hjælper med rollefordeling, osv. Guider og vejleder barnet.
  • Den voksne går foran: leder barnet i en bestemt retning, f.eks. ”nu skal vi lege banke-bøf, og reglerne er sådan og sådan…” (styrer/sætter rammer/instruerer og informerer).
  • Den voksne er bagved: lader barnet lege selv eller skaber mulighed for bestemte lege ud fra barnets ønsker og idéer, men er tilgængelig, hvis der er brug for hjælp.

I Børnehaven har vi fokus på, at legen kan være mange ting og udfolde sig på mange måder. Barnet kan selv vælge, hvor det vil lege og med hvem, det vil lege, men de voksne bestemmer også af og til, hvor det skal lege og med hvem, det skal lege. Dette for at udvide barnets venskaber og danne nye relationer. Barnet er sårbart, hvis det kun har én ”bedste ven”.

Så når I spørger jeres barn om, hvad det har lavet i dag, og det svarer: ”Jeg har bare leget”, så har der været rigtig meget på spil for barnet. Legen fylder en stor del af barnets dag og har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og læring.