• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Børnehaven A-Z

Her finder I en masse forskellig information om vores børnehave.

Aflevering/afhentning: Når I afleverer og henter jeres barn, skal der altid siges goddag og farvel til personalet. Vi vil gerne, at også barnet siger goddag og farvel.

 • Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du informerer personalet om stort og småt, som kan påvirke barnets dag i børnehaven. Det kan af og til være svært at aflevere sit barn i børnehaven. Det er vigtigt, at der altid bliver sagt ordentlig og tydeligt farvel til barnet. Af hensyn til barnet, er det oftest nemmest, hvis det gøres lidt kort, så situationen ikke trækkes ud. Personalet står altid til rådighed med at hjælpe, hvis det ønskes. I er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går.
 • I børnehaven trykkes barnet ind og ud på infoskærmen i garderoben af jer forældre, ved at trykke på jeres barns billede. Det er kun voksne, der må betjene skærmen.
 • Vi prioriterer højt, at alle børn modtages på en god måde, og vi forventer ligeledes, at I, inden I tager jeres barn med hjem, bakker op om, og giver jeres barn tid til, at det skal rydde op efter sig selv, der hvor det har leget inde eller ude og i garderoben, og at der siges farvel og tak for i dag. Børn der leger og har det sjovt, bevæger sig meget rundt, så derfor kan vi ikke altid ved afhentning fortælle dig præcist, hvor dit barn befinder sig. Det er vigtigt, altid at sige farvel til personalet, så vi ved, at dit barn er hentet. Hvis der er andre end jer forældre, der henter jeres barn, skal I give os besked. Hvis der ikke er givet besked om, at en anden person henter jeres barn, er personalet forpligtet til at kontakte jer for at få jeres tilladelse.
 • Vær opmærksom på, at når jeres barn er i børnehaven – også når I er sammen med barnet – gælder børnehavens regler, men at I som forældre har ansvaret for jeres barn, når I er i børnehaven.

Hvis I afleverer jeres barn i børnehaven efter kl. 9.00, kan det være, at vi er gået en tur. I det tilfælde vil der altid være enten en anden stue, dit barn kan være på, indtil vi kommer tilbage, eller der vil være information på døren/opslagstavlen om, hvor vi er, så I kan komme 

Aktiviteter: Vores aktiviteter på stuerne foregår primært om formiddagen i tidsrummet kl. 9.00-11.00. Hvis aktiviteten fordrer, at barnet møder i børnehaven til et bestemt tidspunkt for at kunne deltage, vil vi skrive det på stuens opslagstavle eller på børnehavens fælles information på døren i vindfanget ind i børnehaven.

Alene inde og ude: I vores børnehave må der være 4 børn alene på legepladsen og 4 børn alene indenfor – dog min to børn alene og altid efter aftale med en voksen. Vi vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvornår barnet kan administrere dette. Nye børn får ikke lov til dette i starten. Vi respekterer børnenes behov for ”at være sig selv”, at have hemmeligheder, og vi viser børnene tillid ved at give dem lov til at lege uden en voksen lige ved side af. Dette er med til at styrke barnets selvtillid og selvstændighed.

Bleer: Hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe bleer, engangsvaskeklude og affaldsposer. Vi giver besked, når vi har brug for nye forsyninger. Vi vil i samarbejde med jer vurdere og aftale, hvornår jeres barn er klar til at komme af med bleen. Der vil sandsynligvis være en overgangsperiode, hvor det er vigtigt, I har ekstra skiftetøj med, da barnet ofte har flere ”uheld” i børnehaven end hjemme hos jer.

Dagsrytmen:

 • Kl. 6.30 – 7.30: Morgenmad tilbydes + morgenhygge på Regnbuestuen.
 • Kl. ca. 8.00: Vi fordeler os på stuerne – der leges, laves aktiviteter, holdes samling mm.
 • Børnene tilbydes en formiddagsmad fra madpakken kl. ca. 9.00.
 • Kl. ca. 11.15: Vi spiser madpakker.
 • Kl. 12.00 - 13.30: Vi er udenfor på legepladsen. Sovebørnene får deres middagslur imens.
 • Kl. 13.30: Børnene får frugt og et lille måltid.
 • Kl. 15.30/16.00: Børnene samles på én stue eller udenfor og bliver der til lukketid.
  (Fredag samles vi kl. 14.30)

Facebook: På Solhvervs Facebookside kan I se billeder og følge med i vores oplevelser.

Ferier/ lukkedage: Institutionen er lukket Grundlovsdag (d. 5. juni) og den 24. december. I dagene mellem jul og nytår tilbydes nødpasning – det vil sige, kun for børn hvis forældre er på arbejde og ikke kan finde anden løsning.

 • I uge 29 og 30 har vi lukket.
 • Der kommer opslag på Intra, hvor I kan melde børnene til feriepasning. Børn har også brug for ferie, og brug for at holde fri fra institutionen, på samme måde, som voksne har brug for at holde fri/ferie fra deres arbejdsplads. Ved god planlægning kan personalet afholde en stor del af deres ferie, når børnene har fri. Dette er til glæde for dit barn.
  Vær opmærksom på, at manglende tilmelding inden for tidsfristerne i forbindelse med ferieperioder, betragter vi som, at jeres barn holder fri.
 • Vi følger folkeskolens feriekalender, så vores annoncerede ferieperioder er: Uge 42 (efterårsferie), juleferie, uge 7 (vinterferie), påskeferie (de 3 hverdage op til påsken) og dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Ca. en gang om året afholder personalet en Pædagogisk Dag, hvor der tilbydes nødpasning i børnehaven af vikar og frivillige forældre. Dagen annonceres i god tid.

Forsikring: I er som forældre ansvarlige for, at jeres barn har en ansvars- og ulykkesforsikring, som dækker, hvis jeres barn kommer alvorligt til skade eller laver omkostningsfulde skader på børnehavens inventar, ruder osv.

Forældremøde: Vi holder forældremøde en gang om året. Samme aften afholdes stue-forældremøde, hvor I får information om jeres barns hverdag i børnehaven.

Forældresamarbejde: Vi ønsker et åbent og tillidsfuldt samarbejde med jer omkring jeres barn.
Vi prioriterer jeres barns trivsel og udvikling højt, og I vil løbende blive orienteret omkring dette. I løbet af det første halve år tilbydes I en samtale, hvor vi drøfter opstarten i børnehaven. Derefter tilbydes der en samtale i december-januar på Månestuen og en skoleparathedssamtale i efteråret på Planeten. Desuden holdes der samtaler efter behov. 
Forældresamtaler afholdes uden børn.
Vi opfordrer jer til at henvende jer til os, hvis der er noget I er i tvivl om, noget I undrer jer over, bekymrer jer om eller hvis I har informationer om jeres barns oplevelser eller forandringer, der kan have betydning for barnets trivsel.
Samtidig forventer vi, at I så vidt muligt deltager i vores årlige forældremøde, samt bakker op om vores andre arrangementer i løbet af året.
Vær opmærksom på at give børnehaven besked, hvis I får nyt mobilnummer, ny arbejdsplads eller andet, som er vigtigt for personalet at vide.
Se mere under menupunktet Forældresamarbejde.

Foto & video: I dagligdagen bliver der af og til taget billeder eller video af børnene i deres aktiviteter/emnearbejde. Disse bliver anvendt til pædagogisk dokumentation, som pædagogisk refleksionsredskab og til gengivelse og fastholdelse af oplevelser.
Billeder og video bliver primært lagt på vores Facebook side (”Solhverv Privatskole”), så I forældre også kan få glæde af dem og kan se, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder i børnehaven. Nogle gange vil der blive hængt billeder op i børnehaven i børnehøjde, så børnene også får glæde af dem og kan snakke med hinanden om deres oplevelser /aktiviteter.

I forbindelse med indmeldelse skal I underskrive en samtykkeerklæring, hvor I blandt andet skal vælge, om vi må vise billeder af jeres barn på Facebook.

Fødselsdag: Når jeres barn har fødselsdag, vil vi selvfølgelig gerne fejre det. Som oftest fejres fødselsdagen i børnehaven, hvor vi laver en lille gave til barnet og synger fødselsdagssang. Oftest holdes barnets fødselsdag i forbindelse med madpakker kl. 11. Forældrene må gerne selv tage noget med til stuen. Det kan være kage, brød, frugt, et enkelt stykke slik til hver eller is - noget, der kan spises i Børnehaven.

Nogle forældre ønsker at invitere børnene på stuen hjem til fødselsdag. Det vil vi gerne, men på grund af bl.a. transportomkostninger, kan vi kun én gang i barnets børnehavetid tage på besøg hos jer, uanset om I bor tæt på børnehaven eller længere væk. De andre gange holder vi fødselsdagen i børnehaven. Private invitationer må kun uddeles i børnehaven, såfremt hele stuen eller alle piger/alle drenge inviteres.

Fødselsdag skal altid aftales på forhånd med stuens personale. Vi fejrer kun barnet en gang pr. år. Dvs. vi fejrer ikke barnet både på stuen og tager hjem på besøg. Vi opfordrer til, at fødselsdagen afholdes tæt på barnets fødselsdato. Dette er af hensyn til børnehavnes øvrige børn.

 

Garderobe: Vi vil gerne, i samarbejde med jer forældre og jeres børn, gøre en indsats for, at der er ryddeligt i børnenes garderober. Det vil gøre det nemmere for både børnene, os og jer.

 • Vi vil gerne, at det er jer forældre – gerne sammen med jeres barn – der pakker tasken ud hver mandag morgen, så jeres barns udetøj, hue og vanter mm. er let tilgængeligt for jeres barn.
 • Når I forlader børnehaven, forventer vi, at der er ryddeligt i jeres barns garderobe. Vi vil i særdeleshed bede jer sætte alt fodtøj op.
 • Barnet lærer hurtigere selv at holde orden, hvis I sammen med jeres barn sørger for at sko og tøj står og hænger pænt på rummet og ikke ligger og flyder. Ærmer og bukseben skal vende med den rigtige side udad, så der er nemt at tage på igen, når vi skal ud. Barnet får en bedre oplevelse af at være ude, hvis flyverdragt, støvler, hue og vanter er tørre hver dag. Det tørrer bedst hjemme hos jer, men kan hænges pænt op i garderoben.
 • Garderoberummet skal tømmes helt hver fredag, så rummet kan blive gjort rent. Der må ikke forefindes plastikposer på barnets rum.
 • Det er en god idé med navn i alt tøj og sko. Meget ligner hinanden, og det kan være svært for jeres barn og personalet at holde styr på.
 • Der står en glemmekasse i forgangen, som bliver tømt hver anden måned.

Vi synes, det er én god idé, at I hjemmefra giver barnet madpakken med i dets egen rygsæk, og at barnet selv sætter det på plads i køleskabet. Det er en god træning i selvhjulpethed som forberedelse til at blive skolebarn.

iPad: Børnehaven har iPads på alle stuer og børnene får indimellem lov til at spille sprogrelaterede spil på dem.

iPad/telefon: Det er kun Planet-børnene der må have iPad og telefon med i børnehave og kun til legetøjsdag om tirsdagen. Det er de voksne der bestemmer, hvad og hvornår man må spille. Man må ikke ringe, tage billeder eller optage video. Børnene skal lade andre prøve deres iPad, så der skabes sociale relationer. Man må selvfølgelig ikke spille spil, der er uegnet for aldersgruppen. Alt man har med i børnehaven er på eget ansvar.

IT: Vi bruger IT i dagligdagen med børnene som et pædagogisk redskab. Vi lærer børnene brugen af og omgangen med IT. – Hvad kan det bruges til, hvordan gør man, og hvad bruger vi det til i Børnehaven. Vi snakker om hensigtsmæssige måder at bruge IT på og en god omgangsform og tone.

Madpakke: Barnet medbringer selv madpakke samt drikkedunk med vand hver dag. Vi spiser madpakker kl. 11.15. Børnene bliver tilbudt en formiddagsmad fra deres madpakke kl. ca. 9.00. Vi opfordrer til, at barnet medbringer en sund og mættende madpakke med rugbrød med varieret pålæg og lidt grøntsager eller frugt. Husk navn på madkassen.

Medicin: Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet (morgen, eftermiddag og aften). Vi giver kun medicin der er lægeordineret og i originalemballage med doseringsanvisning.
Vi giver medicin på forældrenes ansvar og instruktion. Personalet kan ikke stå til ansvar for, om barnet vil indtage medicinen. Det er forældrenes ansvar, at medicin, spray mm. der evt. ligger i institutionen, ikke har passeret udløbsdatoen. Personalet følger Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Morgenmad: Som et tilbud serverer vi morgenmad i tidsrummet kl. 6.30. - 7.10 til de børn, der har været tidlig oppe og derfor ikke har spist hjemmefra. Det er en stille stund rundt omkring bordet, hvor der er tid til at ”vågne”. Der serveres havregryn og havrefras med mælk. Der er mælk og vand til morgenmaden. Det er ikke tilladt selv at medbringe morgenmad og/eller drikkelse.

Mobiltelefoner: Se under iPad/telefon.

Morgenmad: Som et tilbud serverer vi morgenmad i tidsrummet kl. 6.30. - 7.10 til de børn, der har været tidlig oppe og derfor ikke har spist hjemmefra. Det er en stille stund rundt omkring bordet, hvor der er tid til at ”vågne”. Der serveres havregryn og havrefras med mælk. Der er mælk og vand til morgenmaden. Det er ikke tilladt selv at medbringe morgenmad og/eller drikkelse.

Opslagstavlen: På opslagstavlen ved jeres barns stue, vil der være små beskrivelser af dagens aktiviteter og oplevelser. Vi er gode til at få skrevet næsten hver dag, så vi opfordrer jer meget til at læse på tavlen hver dag – gerne sammen med jeres barn – for derved at få et indblik i, hvad jeres barn har lavet i børnehaven. Dermed har I også et godt udgangspunkt for at snakke med jeres barn om dagen i børnehaven og om de forskellige aktiviteter. Følg gerne op på børnehavens aktiviteter/emner hjemme. Derved skabes sammenhæng i barnets dagligdag/liv og mest mulig læring.

Personale: Vi er en god blanding af unge og midaldrende ildsjæle, der brænder for arbejdet med alle de dejlige børn og for vores lille hyggelige børnehave. Se mere under Personale.

Sol: Vi forventer, at jeres barn er smurt ind i solcreme når I afleverer. På solrige dage smører vi jeres barn ind i løbet af eftermiddagen. Børnehaven har solcreme faktor 30, hvis I vil have andet, skal I medbringe en solcreme, der må stå fast i børnehaven. Vi vil også gerne, at I sender en solhat med jeres barn og solvenligt tøj.

Stueopdeling: Vi arbejder stue– og aldersopdelt fra ca. kl. 8.00 - 16.00. De yngste børn er tilknyttet Regnbuestuen, de mellemste Månestuen og de ældste Planeten.

Sygdom: Jeres barn må naturligvis ikke komme i institutionen, hvis det er sløj, utilpas eller syg. Alle børn skal være friske til at kunne følge vores dagsrytme. – Barnet skal kunne tåle, at der er mange andre børn og larm omkring det, samt kunne spise normalt og lege såvel ude som inde. Såfremt jeres barn bliver sløj/syg i løbet af dagen, ringer vi til jer, og beder jer hente barnet.
Børn med tydelige tegn på smitte som øjenbetændelse, diarre mm. skal tilses af en læge og være i behandling, før barnet igen må komme i børnehaven. Ved sygdomme følger vi Sundhedsstyrelsens anvisninger og anbefalinger med hensyn til behandling, og hvornår barnet må komme i børnehave. Der vil være synlige opslag på døren, når der f.eks. er skoldkopper mm. Hvis jeres barn ikke kommer i børnehave pga. sygdom, opfordrer vi jer til at give besked pr. telefon.
Vi vil gerne vide, hvad dit barn fejler. Så kan vi varsle andre forældre om evt. børnesygdomme i omløb, og hvad der ellers florerer.
Som forældre har I et medansvar for at mindske smittespredningen og dermed højne trivslen i børnehaven både blandt børn og personale og i de enkelte familier.

Transport: Solhverv har egne busser, som vi benytter til ture og fødselsdage.

Tværfagligt samarbejde: Vi samarbejder efter behov med Tale- og Høre Pædagog, fysioterapeut, psykolog, sundhedsplejerske og pædagogisk konsulent.

 • Mariagerfjord kommune bestræber sig på at holde ”Åben anonym rådgivning” via en socialrådgiver, som fysisk er til stede i børnehaven ca. en gang om måneden. Såvel forældre som personale kan gøre brug af denne anonyme rådgivning.

Tøj: Jeres barn skal selv have skiftetøj med. Børn bliver af og til våde i løbet af dagen udenfor eller indenfor, eller de kan have uheld, hvis de ikke lige når toilettet. Vi har ikke meget skiftetøj i børnehaven, så jeres barn skal altid selv medbringe rigeligt skiftetøj (min. 2 sæt fra inderst til yderst). Hvis jeres barn ikke har skiftetøj, er eneste løsning at ringe efter jer forældre.

 • I har også ansvaret for, at jeres barn hver dag medbringer udetøj og fodtøj, der passer til vejret og årstiden, samt flere sæt udetøj. I regnfulde perioder og i vinterhalvåret er det en god ide både at medbringe flyverdragt, termotøj og regntøj, samt flere sæt huer og vanter. Vi er ofte ude både formiddag og eftermiddag, og vi kan ikke tørre vådt tøj mm. – så to sæt udetøj og sko er optimalt.  Våde sko, vanter og vådt tøj skal tages med hjem og tørre.
 • Børn, der er aktive dagen lang, bliver nemt beskidte både ude og inde, så vi opfordrer til, at det tøj, barnet har på i børnehave, er ”arbejdstøj” og egnet til institutionsbrug og ikke dyrt og fint tøj.  Husk navn i alt tøj og fodtøj. Meget børnetøj ligner hinanden/har samme farve, og så er det svært at skelne fra hinanden både for børn og personale.
 • Det er rigtig dejligt for jeres barn, hvis tøjet, udetøjet, sko, støvler mm. er nemt for barnet at tage på selv. Det er rart for barnet at være selvhjulpen, og det er samtidig et pædagogisk mål for alle børn.
 • Der må af sikkerhedsmæssige grunde og risiko for kvælning ikke medbringes halstørklæder, pandebånd eller huer, vanter, jakker og bluser/trøjer med snore, og heller ikke halskæder o. lign. Af samme årsag må cykelhjelme ikke medbringes.
 • Fut sko/hjemmesko er ikke obligatorisk, men må medbringes, hvis I synes. Gulvet kan være koldt og vådt især om vinteren. Personalet kan ikke holde styr på barnets hårspænder, hårelastikker, kasketter, solbriller mm. og disse medbringes/anvendes på eget ansvar.
 • Læbepomader er uhensigtsmæssige i en børnehave, da børnene deler dem med hinanden, og dermed kan smitte hinanden. Er de med, skal de opbevares på barnets garderoberum.

Åbningstider:

 • Mandag-torsdag: 6.30 – 17.00.
 • Fredag: 6.30 – 15.45.
 • Vi forventer, at tidspunkterne respekteres af hensyn til personalets arbejdstid. Døren åbner kl. 6.30 om morgenen og lukkes igen kl. 17.00 (fredag 15.45), så før og efter disse tidspunkter, må der ikke være børn og forældre i børnehaven.