• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Trivselsrapport

Solhverv Privatskole gennemfører hvert år en trivselsundersøgelse blandt alle skolens klasser, dog med undtagelse af 0. årg. 

Vi benytter os fra skoleåret 2022/2023 af trivselsværktøjet klassetrivsel.dk. Trivselsundersøgelsen har til hensigt at give lærerteamet omkring klassen overblik over og indsigt i elevernes/børnenes syn på deres aktuelle trivsel og relationer. Formålet er, at denne viden anvendes i arbejdet med, at alle i klassen eller gruppen har et trygt og godt psykosocialt miljø. Trivselsundersøgelsen er således et godt supplement til skolens daglige arbejde med at opretholde og skabe trivsel.

Undersøgelsen, som vi gennemfører uge 41 er anonym og gennemføres i hver enkelt klasse. Spørgerammen er differentieret, så indskoling, mellemtrin og udskoling har hver deres udgave af den fælles undersøgelse. 

Hvert andet år gennemfører vi desuden en spørgskemaundersøgelse for undervisingsmiljøet.

 

Trivselsmålingen følger denne skabelon:

- Information til lærere og hjem om trivselsmålingens formål og metode.
- Forberedelse af eleverne til målingen.
- Spørgsskemaerne besvares af eleverne i uge 41 (Værdiugen)
- Evaluering af målingen:
      a) Ledelsen gennemgår resultatet på klasseniveau og for indskoling, mellemtrin og udskoling.
      b) Klasserapporterne gennemgås i hvert klasseteam
      c) Klasserne involveres i evalueringen
      d) Bestyrelsen orienteres om målingen og den affødte indsats

Hver klasseteam udarbejder endvidere en ikke-anonym undersøgelse, hvor teamet kan gå mere specifikt til værks i undersøgelsen af eventuelle trivselsundersøgelser.

- Nye indsatser aftales i hvert klasseteam og koordineres ift. en fælles indsats.

  • Sætte det på som punkt på klasseteammøde -evt. Drøfte en regulær indsats.
  • Drøfte resultatet med eleverne i klassen – se evt. Hjemmesiden ift. Mobning.
  • Drøfte det i elevrådet (arbejdsmiljørepræsentanter?)
  • Udvælge et fælles fokus, hvor en arbejdsgruppe arbejder videre med en strategi/handleplan for det.

Beskriv succes eller udfordring

Indsats

Forventet effekt af indsatsen

Ansvarlig for indsatsen

Tidsplan

(Start/slut)

Evaluering

 

 

 

 

 

 

 

Resultater 2023/2024

Resultaterne fra trivselsundersøgelsen kan du finde i nedenstående link. Generelt er trivslen god og vidner igen i år om et godt og trygt miljø. Børnene har gode relationer til hinanden og til lærerne, og fællesskabet i klasserne bliver vurderet særdeles positivt. Vi har arbejdet systematisk og vedvarende med de udfordringer som målt i forrrige års undersøgelse, og på flere parametre har vi rykket trivslen i en positiv retning. Det arbejde fortsætter vi.

Læs mere om konklusionerne fra årets undersøgelse her. 

Link til trivselsmåling 2023

Resultater 2022/2023

Resultaterne fra trivselsundersøgelsen kan du finde i nedenstående link. Generelt er trivslen god og vidner om et godt og trygt miljø. Børnene har gode relationer til hinanden og til lærerne, og fællesskabet i klasserne bliver vurderet særdeles positivt. Der er desværre også udfordringer med børn som ikke trives i klassen og på skolen, og dette tager vi hånd om gennem et vedvarende fokus på trivselsarbejdet. Find en sammenskrivning af resultaterne fra undersøgelsen her:

Link til trivselsmåling 

Hvor tit er du glad for at gå i skole?

 

 

Resultater 2020/21

Resultaterne fra sidste års undersøgelse kan ses her:

 

Resultater 2019/20

Resultaterne fra forrige års undersøgelse kan ses her:

Fordybelse og samarbejde
Stor, grøn skolegård

Generelt en positiv vurdering af trivsel og undervisningsmiljø

Trivselsudvalget har analyseret undersøgelsen, og her kan I se vores konklusion:

Trivselsrapporten er generelt positiv i forhold undersøgelsen fire temaer: Social trivsel, faglig trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration. 

På Solhverv har vi fokus på trivslen og som opfølgning på trivselsmålingen taler lærerne med klasserne og deres team om resultaterne, og sætter forskellige tiltag i værk for at øge individuel trivsel og fællesskabet i de enkelte klasser. 

Solhverv Privatskoles fokus på værdier handler netop om trivsel.

Fokusområder kunne være fx. sprogbrug, oprydning, hvordan passer vi på hinanden og tingene på skolen, legeaftaler, fødselsdage, klasseforældreråd m.m.

Anti-mobning

I udviklingen af antimobbestrategi for Solhverv har vi benyttet os af.:

  • Mary fondens og Red Barnets ”Fri for mobberi”.
  • Kursus for lærere.  
  • Mobbe-kuffert
  • Foredrag for forældre.

Se Solhvervs antimobbestrategi her

Nej til mobning