• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Fripladstilskud

Det er muligt at søge om at få et mindre tilskud til betalingen af skolepenge og SFO, hvis forældrenes indtægtsgrundlag er mindre end:

  • kr. 389.561 - ved 1 barn 
  • kr. 405.379 - ved 2 børn 
  • kr. 421.203 - ved 3 eller flere børn 

Download fordelingsnøgle

Hvis du ønsker at søge om fripladstilskud for skoleåret 2024-2025, skal du udskrive ansøgningsskemaet her. Skemaet består af 3 sider.

Skemaet skal afleveres på skolen senest d. 1. september 2024. Denne dato er absolut sidste frist for ansøgning. Ansøgninger der afleveres efter d. 1. sept. kan IKKE komme i betragtning.

Det er kun de biologiske forældres indtægt, der medregnes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget.

Er forældrene skilt, separeret eller ikke har fælles forældremyndighed medregnes kun indtægten hos den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed. Hvis der er fælles forældremyndighed medregnes kun indtægten hos den af forældrene, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret.

Ultimo januar 2025 sender vi brev til alle der har ansøgt om tilskud. Af brevet fremgår det, om man er blevet bevilget tilskud eller ej. Tilskuddet udbetales ved en reduktion af skolepengene for marts, april, maj og juni 2025. 

Vi kan ikke på forhånd oplyse om tilskuddets størrelse. 

Det er ikke muligt at søge om fripladstilskud vedr. SFO-betaling for elever i 4.kl. jvf. ministerielle regler.