• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Det digitale værdisæt

På Solhverv Privatskole er det helt centralt, at skolens værdiord også er udgangspunktet for elevens online liv. De digitale fællesskaber skal som det fysiske fællesskab være præget af respekt og tillid. Vi ved at børn og unges oplevelser online, har store og direkte konsekvenser for elevens måde at fungere på i øvrigt. Mobilen og andet digitalt kommunikationsudstyr er noget eleven på alle klassetrin skal lære at bruge hensigtsmæssigt og konstruktivt, så det kan være gevinst for elevens læring og sociale liv. Mobning og chikane online vil vi ikke acceptere. 

På Solhverv Privatskole vil vi arbejde forebyggende med digitale konflikter og problemstillinger ved at arbejde struktureret med en plan for elevens digitale dannelse. Vi vil arbejde målrettet for, at vores værdier også spiller en afgørende rolle for vores samvær, når eleven er online. Det gør vi gennem undervisnings-aktiviteter i klassen, som skal forøge elevens viden og handleberedskab i forhold til digitale udfordringer gennem elevens barne- og ungdomsliv. Vi arbejder med en målsætning om at være og gøre eleverne til gode digitale rollemodeller for hinanden, så kommunikationen i og uden for skoletid kan foregå trygt og i en god tone. Ud over undervisning i digital etik vil vi også involvere forældrene ved skolens forældremøder i dette arbejde. 

Sådan forankres værdisættet?  

Klasserne arbejder ud fra planen for digital dannelse 

- Planerne indarbejdes i årsplanerne 

- Det digitale værdisæt tages op i værdiugen 

- Det digitale værdisæt præsenteres og diskuteres til forældremøder 

- Skolens elevråd arbejder med værdisættet 

 

 

 Hvornår vil vi opdatere det? 

Det evalueres 1 gang årligt på lærermøde