• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Digital dannelse

Solhverv Privatskole
  Digital Dannelse

Det digitale værdisæt

På Solhverv Privatskole er det helt centralt, at eleverne bliver klædt på til et trygt og bevidst online liv. De digitale fællesskaber skal som det fysiske fællesskab være præget af respekt og tillid, så barnets muligheder at begå sig og ytre sig hensigtsmæssigt forbedres. Vi ved at børn og unges oplevelser online, har store og direkte konsekvenser for elevens måde at fungere på i øvrigt. Mobilen og andet digitalt kommunikationsudstyr er noget eleven på alle klassetrin skal lære at bruge hensigtsmæssigt og konstruktivt, så det kan være gevinst for elevens læring og sociale liv. Mobning og chikane online vil vi ikke acceptere.

På Solhverv Privatskole vil vi arbejde forebyggende med digitale konflikter og problemstillinger ved at arbejde struktureret med en plan for elevens digitale dannelse. Vi vil arbejde målrettet for, at vores værdier også spiller en afgørende rolle for vores samvær, når eleven er online. Det gør vi gennem undervisnings-aktiviteter i klassen, som skal forøge elevens viden og handleberedskab i forhold til de digitale udfordringer i et digitalt demokratisk samfund som barnets møder gennem elevens barne- og ungdomsliv. Vi arbejder med en målsætning om at være og gøre eleverne til gode digitale rollemodeller for hinanden, så kommunikationen i og uden for skoletid kan foregå trygt og i en god tone. Ud over undervisning i digital etik vil vi også involvere forældrene ved skolens forældremøder i dette arbejde.

 

Sådan forankres værdisættet? 

Klasserne arbejder ud fra planen for digital dannelse

- Planerne indarbejdes i årsplanerne. Klasselærer er ansvarlig for at teamet gennemfører planen.

- Det digitale værdisæt tages op i værdiugen

- Det digitale værdisæt præsenteres og diskuteres til forældremøder

- Skolens elevråd arbejder med værdisættet