• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

IT-Handleplan

IT-strategi på Solhverv Privatskole 

På Solhverv Privatskole inddrager vi IT i undervisningen fra skolestart til eleven forlader skolen efter 9./10. klasse, idet vi anser informationsteknologi og IT-kompetencer som helt centrale for at kunne indgå kritisk og aktivt i samfundet. Det kræver digital dannelse, som ud over basale IT-færdigheder i betjening af IT også indeholder grundlæggende kompetencer. Det drejer sig om kompetencer indenfor kritisk informationssøgning og -bearbejdning, analyse og fortolkning af digitale medier samt nogle tydelige og hensigtsmæssige guidelines for brug af digital kommunikation.  

Vi ønsker at sætte nogle konkrete rammer og mål for elevens tilegnelse af IT-færdigheder og kompetencer, som kan skabe de bedste muligheder for et givende og trygt brug af informationsteknologiens mange muligheder. Derfor har vi udarbejdet en konkret læseplan for inddragelse af IT i undervisningen, som rummer skolens kompetencegivende fag fra skolestart til afgangseksamen. 

 

IT-handleplan er opdelt efter klassetrin 

IT- planen er bygget op efter nedenfor viste skabelon, hvor der henholdsvis er anført hvilke kompetencer der arbejdes med og hvilken faglærer, som varetager undervisningsopgaven. 

De anførte kompetencer/færdigheder er mindstekrav. Det betyder, at den enkelte faglærer skal sikre, at klassen har “kendskab til/kan anvende” den anførte kompetence, inden klassen rykker et klassetrin op.  

Planen er et internt redskab, som ændres løbende og derfor ikke er vedlagt her.