• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet
IT-regler

Nedenstående regler er identiske med de regler, man accepterer at overholde, når man logger på Solhvervs trådløse netværk.

Overtrædelse af reglerne kan medføre karantæne i form af nedsat hastighed på internetadgang i en periode. Desuden underrettes elevens forældre.

 

 • Regler for medbragt udstyr:

  Det er under ingen omstændigheder tilladt at dele WiFi ved hjælp af sin telefon, tablet/iPad eller PC på skolens område. ("Mobilt hotspot" skal være deaktiveret).

  Enhver brug af nettet, der efter skolens vurdering er enten skadelig for skolens omdømme eller ulovlig, er forbudt.
  Det omfatter bl.a. ulovligt download af programmer, film og musik, samt ulovlige streaming-tjenester.

  Der må ikke oprettes servere til spil, fildeling eller andet uden aftale med IT Afd. Der henvises til faciliteterne på Office 365.

  Skolens netværk må ikke benyttes til at genere andre, mobbe eller drille.

  Skolens printere må kun benyttes til skolearbejde.

 • Regler for skolens udstyr:

  Der er særlige begrænsninger for det udstyr skolen ejer ud over de almindelige regler, der gælder for medbragt udstyr.

  Skolens IT-udstyr må benyttes efter aftale med klasselæreren i frikvarterer eller fritimer. Al anden brug er ikke tilladt.

  Det er ikke tilladt at bruge skolens bærbare i frikvartererne.

  Skolens IT-udstyr skal behandles med respekt så det ikke skades.

  Det er STRENGT forbudt at pille ved kabler og ledninger på klassens AV-udstyr.

  Undtaget er tilslutning af enheder (computer/tablet/telefon) til vægboksene, hvor de findes, ved f.eks. fremlæggelse på klassen fra egen computer.

  Det er ikke tilladt selv at justere lydstyrke på klassens højtalere – indstil i stedet lydstyrken på enheden du afspiller fra.

  Du må ikke spise og drikke ved samme bord som enheden befinder sig på, herunder tastatur og mus.

  Er du i tvivl om noget er tilladt, så spørg i stedet for at gøre det!

  Er udstyr i uorden så giv besked til din lærer eller IT-afdelingen.