• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Billedkunst

I dette obligatoriske valgfag skal vi:  

  • arbejde med digital billedkunst  

  • lave skulpturer: modellerede, udhuggede og sammenføjede 

  • lave installationskunst 

  • arbejde med forskellige teknikker som fx collage, maleri, blindkonturtegning, papmache, ler og gips 

  • arbejde undersøgende med billedlige virkemidler  
     

Billedkunst arbejdes der både teoretisk og praktisk med begreber indenfor billedfremstilling.   

Eksempler på forløb i valgfaget billedkunst kan være at undersøge billedlige virkemidler indenfor temaet "uhyggelige billeder". Her kan vi arbejde med forskellige materialer og teknikker som fx oliekridt, maling og collage og undersøge hvilke virkemidler og fordele, der er ved de forskellige teknikker og materialer.  

Et andet eksempel på et forløb kan være at vi arbejder med skulpturer: Modellerede, sammenføjede og udhuggede skulpturer. Indenfor modelleret skulptur kan vi udarbejde krukker i ler der tilsammen "fortæller" en historie, indenfor sammenføjet kan vi lave skulpturer af "affald" (rene dåser, kartonkasser, plastikbøtter, elektronikaffald osv.) og indenfor udhugget kan vi lave skulpturer i gips. 

Et sidste eksempel på et forløb kan være, at man i mindre grupper arbejder med et selvvalgt tema, hvor man bruger forskellige teknikker og finder de billedlige virkemidler, der fungerer bedst i forhold til at udtrykke det tema gruppen arbejder med.   

PS.: Man behøver ikke være god til at tegne for at være med på billedkunstholdet.  

Faget Billedkunst afsluttes med prøve efter 8. klasse. 

Læs mere om faget her:https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/billedkunst