• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Håndværk & Design

Håndværk & design er for dig som kan lide at gå og rode i værkstedet, bygge ting i træ, metal, læder og stof.  

Håndværk & design kommer overordnet set til at handle om materialeforståelse, indsigt i designs og om at arbejde med egne projekter hvor din sanselighed vil blive udviklet. 

Der vil blive inddraget en bred vifte af materialer, herunder jern, læder, forskellige træsorter, stof mm.   

Konkret: 

Omkring danske og nordiske møbeldesignere 

 • ​Analyse, opmåling og optegning af Y – stolen 
 • Almen tegneteknik 
 • ​Arbejde med forskellige træsorter 
 • Værkstedsteknikker 
 • Designe og producere et møbel (evt. i målestok) 
 • Designe og producere en fælles kollektion med fokus på f.eks. bæredygtighed/genbrug 
 • ​Virksomhedsbesøg. Utzon Centeret, møbelfabrik 
 • Opnå indsigt i kendte danske arkitekters virke. Utzon, Engels m.fl. 
 • ​Beton og tinstøbning (Tegn og lav et udendørs skakbord med tilhørende brikker) 
 • CAD. Design. Inddragelse af computere i designprocessen.  

​Af mulige projekter og arbejdsområder kan nævnes: 

 • Værkstedsteknik 
 • ​Tegningsforståelse/tegneteknik 
 • Bæredygtighed 
 • ​Syning (håndsyning og maskinsyning) 
 • ​Mønsterdesign 
 • ​Materialekendskab: Arbejde i flere forskellige materialer, både hårde og bløde 
 • Støbning 
 • ​Design og designforståelse 
 • Smykkefremstilling 
 • ​Snitning 
 • Vævning 

Det obligatoriske valgfag Håndværk & Design afsluttes med prøve efter 8. klasse.  

Læs mere om faget her:https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/handvaerk-og-design