• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Skoleintra

Den daglige kommunikation mellem skole og hjem foregår på www.skoleintra.dk. Her kan eleven finde lektier/ugeplan og sit ugeskema. Informationer vedr. vikar ifm. en lærers fravær, vil også være at finde her. Årsplaner for fagene bliver desuden lagt på intra. Skoleintra indeholder en kalender, hvor arrangementer for såvel den enkelte klasse som hele skolen ajourføres. Standpunktskarakter kan ligeledes tilgås via Skoleintra/Karakternet. 

Væsentlige informationer vil man altid kunne finde på Skoleintras opslagstavle eller som en besked. Vi besvarer altid beskeder inden for et døgn. Kommunikationen på Skoleintra er et lukket og fortroligt rum, dog skal man være opmærksom på valget af modtager.  

Link til forældreintra:

Link til elevintra

Læs her hvordan skoleintra anvendes på Solhverv