• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Skoleskemaer 2023/24

Bemærk: Geo, bio, fys er de nye lokaler i Science-bygningen, n/t er det "gamle" biologilokale på Nord.

 

0. a - klasselokale: B
0. a - LOKALE B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN IDR hal MAT MOT REL
9.00 - 9.45 DAN IDR hal DAN MOT DAN
10.00 - 10.45 MAT MAT DAN DAN MAT
10.45 - 11.30 MAT DAN KOR mus DAN DAN
11.55 - 12.40 BIL bil MOT KOR mus GRØN LEG OG LÆR


  Lærere i 0. a:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Anna Østergaard Petersen - Leg og lær
  Heidi Smedegaard Laustsen - Grøn lektion
  Linette Lyngberg - Idræt
  Maj-Lis Hoffer Henriksen - Kor
  Mette Fisker - Dansk, religion, motorik, billedkunst, grøn lektion - klasselærer
  Mikkel Ladefoged Assmann - Matematik, idræt
  Rikke Hansen - Leg og lær

0. b - klasselokale: A
0. b - LOKALE A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 BIL bil IDR hal DAN MOT REL
9.00 - 9.45 MAT IDR hal DAN MOT MAT
10.00 - 10.45 DAN MAT MAT DAN DAN
10.45 - 11.30 DAN MAT KOR mus DAN DAN
11.55 - 12.40 MOT DAN KOR mus GRØN LEG OG LÆR


Lærere i 0. b:
  Ann-Kirstine Rise - Kor
  Anna Østergaard Petersen - Leg og lær
  Heidi Smedegaard Laustsen - Matematik, billedkunst, grøn lektion
  Linette Lyngberg - Dansk, religion, motorik, idræt - klasselærer
  Maj-Lis Hoffer Henriksen - Kor
  Mette Fisker - Grøn lektion
  Mikkel Ladefoged Assmann - Idræt
  Rikke Hansen - Leg og lær

1. a. - klasselokale: D
1. a - LOKALE D Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN MUS mus DAN DAN DAN
9.00 - 9.45 BIL bil MUS mus DAN DAN ENG
10.00 - 10.45 BIL bil DAN MAT IDR hal MAT
10.45 - 11.30 DAN DAN REL IDR hal MAT
11.55 - 12.40 DAN MAT KOR sal GRØN DAN


  Lærere i 1. a:
  Ann-Kirstine Rise - Musik
  Anna Østergaard Petersen - Billedkunst, grøn lektion
  Benjamin Lybech - Matematik, religion, idræt
  Christina Stensballe - Idræt
  Linette Lyngberg - Engelsk
  Pia Nørregaard Kristensen - Dansk - klasselærer
  Sille Guldbæk Thomsen - Idræt

1. b - klasselokale: C
1. b - LOKALE  C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT MUS mus DAN DAN DAN
9.00 - 9.45 BIL bil MUS mus DAN DAN DAN
10.00 - 10.45 BIL bil DAN MAT IDR hal MAT
10.45 - 11.30 DAN DAN ENG IDR hal MAT
11.55 - 12.40 REL MAT KOR sal GRØN d DAN


  Lærere i 1. b:
  Anna Østergaard Petersen - Grøn lektion
  Benjamin Lybech - Religion, idræt
  Christina Stensballe - Idræt
  Helle Danmark Andersen - Dansk, billedkunst - klasselærer
  Linette Lyngberg - Engelsk
  Pia Nørregaard Kristensen - Matematik
  Sille Guldbæk Thomsen - Idræt

2. a - klasselokale: F
2. a - LOKALE F Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 IDR hal DAN DAN DAN ENG
9.00 - 9.45 IDR hal DAN DAN DAN MAT
10.00 - 10.45 MAT BIL bil MUS mus MAT MUS mus
10.45 - 11.30 DAN BIL bil MAT MAT DAN
11.55 - 12.40 DAN REL KOR sal GRØN DAN


  Lærere i 2. a:
  Christina Mose Larsen - Dansk, religion, billedkunst, grøn lektion - klasselærer
  Christina Stensballe - Idræt
  Lasse Borgquist - Musik
  Mikkel Ladefoged Assmann - Engelsk
  Pia Nørregaard Kristensen - Matematik
  Sille Guldbæk Thomsen - Idræt

2. b - klasselokale: E
2. b - LOKALE E Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 IDR hal BIL bil DAN ENG DAN
9.00 - 9.45 IDR hal BIL bil DAN MAT DAN
10.00 - 10.45 DAN DAN DAN DAN REL
10.45 - 11.30 DAN MAT MAT DAN MUS mus
11.55 - 12.40 MAT MUS mus KOR sal GRØN MAT


  Lærere i 2. b:
  Christina Mose Larsen - Idræt, grøn lektion
  Christina Stensballe - Religion, billedkunst, idræt
  Helle Bruun - Matematik
  Helle Hansen - Dansk, engelsk - klasselærer
  Lasse Borgquist - Musik
  Mikkel Ladefoged Assmann - Matematik
  Sille Guldbæk Thomsen - Religion, billedkunst, idræt

3. a - klasselokale: Vesterled V1
3. a - LOKALE V1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 IDR hal DAN MAT BIL bil ENG
9.00 - 9.45 IDR hal DAN MUS mus BIL bil HIS
10.00 - 10.45 N/T n/t ENG DAN DAN DAN
10.45 - 11.30 N/T n/t MAT DAN DAN DAN
11.55 - 12.40 MAT DAN KOR sal MAT REL
12.40 - 13.25 DAN MUS mus     MAT


  Lærere i 3. a:
  Christina Stensballe - Billedkunst
  Helle Bruun - Natur/teknologi
  Helle Danmark Andersen - Dansk
  Lasse Borgquist - Matematik, engelsk, historie, religion, musik - klasselærer
  Mikkel Ladefoged Assmann - Idræt
  Sille Guldbæk Thomsen - Billedkunst

4. a - klasselokale N4
4. a - LOKALE N4 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 HÅN hånd N/T n/t BIL bil MUS mus DAN
9.00 - 9.45 HÅN hånd N/T n/t BIL bil MUS mus ENG
10.00 - 10.45 MAT DAN DAN DAN IDR hal
10.45 - 11.30 DAN MAT DAN DAN IDR hal
11.55 - 12.40 DAN REL MAT HIS MAT
12.40 - 13.25 ENG SVØ svø KOR sal
JuK
MAT  
13.30 - 14.15   ENG  


  Lærere i 4. a:
  Ann Wilquin - Dansk, engelsk, religion - klasselærer
  Benjamin Lybech - Historie
  Christina Stensballe - JuniorKlub
  Heidi Smedegaard Laustsen - Natur/teknologi, billedkunst
  Helle Hansen - Idræt
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Jess Østergaard - Matematik
  Katrine Nørgaard Jensen - Svømning
  Lasse Borgquist - Musik
  Lasse Lind - Idræt, svømning
  Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
  Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub

4. b - klasselokale: N3
4. b - LOKALE N3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN DAN MAT MAT N/T n/t
9.00 - 9.45 DAN ENG HÅN hånd ENG N/T n/t
10.00 - 10.45 MUS mus HIS HÅN hånd BIL bil IDR hal
10.45 - 11.30 MUS mus MAT DAN BIL bil IDR hal
11.55 - 12.40 MAT REL DAN DAN ENG
12.40 - 13.25   SVØ svø KOR sal
JuK
DAN DAN
13.30 - 14.15     MAT


  Lærere i 4. b:
  Christina Stensballe - JuniorKlub
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Helle Bruun - Matematik, historie, natur/teknologi
  Helle Hansen - Dansk, engelsk, religion, idræt - klasselærer
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Katrine Nørgaard Jensen - Svømning
  Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
  Mikkel Pedersen - Historie, musik
  Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub

5. a - klasselokale: N2
5. a - LOKALE N2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN DAN IDR hal REL MAT
9.00 - 9.45 DAN DAN IDR hal TYS DAN
10.00 - 10.45 ENG HÅND/ SLØJD TYS DAN DAN
10.45 - 11.30 MAT ENG DAN N/T n/t
11.55 - 12.40 MAT MAT HIS MAT N/T n/t
12.40 - 13.25 MUS mus BIL bil KOR sal
JuK
MAT SVØ svø
13.30 - 14.15 MUS mus BIL bil  


  Lærere i 5. a:
  Andreas Hvid - Idræt
  Anna Østergaard Petersen - Idræt
  Christina Stensballe - Sløjd, JuniorKlub
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Jess Østergaard - Matematik, svømning
  Lasse Borgquist - Engelsk, musik
  Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
  Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
  Stine Højgaard Haslund - Dansk, tysk, historie, natur/teknologi, religion, svømning - klasselærer
  Susanne Mohr Christensen - Billedkunst

5. b - klasselokale: N1
5. b - LOKALE N1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 ENG DAN IDR hal MAT HIS
9.00 - 9.45 DAN DAN IDR hal MAT TYS
10.00 - 10.45 DAN HÅND/ SLØJD DAN MUS mus MAT
10.45 - 11.30 REL N/T n/t MUS mus DAN
11.55 - 12.40 MAT MAT DAN DAN DAN
12.40 - 13.25 BIL bil TYS KOR sal
JuK
ENG SVØ svø
13.30 - 14.15 BIL bil ENG  


  Lærere i 5. b:
  Andreas Hvid - Idræt
  Anna Østergaard Petersen - Idræt
  Christina Stensballe - Sløjd, JuniorKlub
  Heidi Smedegaard Laustsen - Matematik, historie, natur/teknologi, religion, billedkunst
  Jane Kjærsgaard Thomsen - Håndarbejde
  Jess Østergaard - Svømning
  Line Fredslund Andersen - Dansk, engelsk, tysk - klasselærer
  Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
  Mikkel Pedersen - Musik
  Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
  Stine Højgaard Haslund - Svømning

6. a - klasselokale: N8
6. a - LOKALE N8 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT DAN REL IDR hal SLØJD
9.00 - 9.45 ENG DAN TYS IDR hal SLØJD
10.00 - 10.45 MAD mad MAT ENG MAT DAN
10.45 - 11.30 MAD mad HIS DAN MAT MAT
11.55 - 12.40 MAD mad HIS DAN ENG TYS
12.40 - 13.25 DAN BIO n/t KOR sal
JuK
DAN GEO
13.30 - 14.15   BIO n/t DAN GEO


  Lærere i 6. a:
  Aksel Bekker Michelsen - Geografi
  Anna Østergaard Petersen - Matematik, Idræt - klasselærer
  Benjamin Lybech - Biologi
  Carina Ejstrup Overgaard - Historie
  Christina Stensballe - Sløjd, JuniorKlub
  Kasper Gyldenløve - Tysk, idræt
  Linette Lyngberg - Engelsk
  Mette Fisker - Dansk, religion - klasselærer
  Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
  Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub
  Stine Højgaard Haslund - Madkundskab

6. b - klasselokale: N9
6. b - LOKALE N9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 REL DAN ENG IDR hal HIS
9.00 - 9.45 TYS DAN DAN IDR hal HIS
10.00 - 10.45 MAT BIO n/t MAD mad DAN TYS
10.45 - 11.30 SLØJD BIO n/t MAD mad DAN DAN
11.55 - 12.40 SLØJD MAT MAD mad MAT DAN
12.40 - 13.25 DAN GEO KOR sal
JuK
ENG MAT
13.30 - 14.15 ENG GEO   MAT


  Lærere i 6. b:
  Aksel Bekker Michelsen - Biologi
  Anna Østergaard Petersen - Idræt
  Ann Wilquin - Engelsk, tysk
  Christina Stensballe - Sløjd, JuniorKlub
  Dan Skov Andersen - Matematik, geografi
  Helle Bruun - Dansk, madkundskab - klasselærer
  Kasper Gyldenløve - Idræt
  Lasse Lind - Historie, religion
  Mikkel Ladefoged Assmann - JuniorKlub
  Sille Guldbæk Thomsen - JuniorKlub

7. a - klasselokale: N5
7. a - LOKALE N5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT GEO geo BIO bio MAT F/K fys
9.00 - 9.45 MAT GEO geo BIO bio DAN F/K fys
10.00 - 10.45 ENG IDR 2 hal
VALG 1
MAT DAN ENG
10.45 - 11.30 TYS DAN TYS MAT
11.55 - 12.40 HIS TYS DAN ENG DAN
12.40 - 13.25 HIS DAN KONF IDR 1 hal
VALG 2
 
13.30 - 14.15 MAT HIS  


  Lærere i 7. a:
  Ann-Kirstine Rise - Engelsk
  Benjamin Lybech - Biologi
  Carina Ejstrup Overgaard - Dansk, historie - klasselærer
  Dan Skov Andersen - Matematik, fysik/kemi, geografi
  Kasper Gyldenløve - Tysk
  Lasse Lind - Idræt
  Linette Lyngberg - Idræt

  Obligatoriske valgfag:
  Christina Stensballe - Håndværk & design
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab
  Mikkel Pedersen - Musik

7. b - klasselokale: N6
7. b - LOKALE N6 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 ENG HIS F/K fys DAN BIO bio
9.00 - 9.45 GEO geo HIS F/K fys DAN BIO bio
10.00 - 10.45 GEO geo IDR 2 hal
VALG 1
DAN MAT DAN
10.45 - 11.30 MAT DAN MAT TYS
11.55 - 12.40 TYS MAT ENG TYS MAT
12.40 - 13.25 DAN DAN KONF IDR 1 hal
VALG 2
 
13.30 - 14.15 DAN ENG  


  Lærere i 7. b:
  Andreas Hvid - Matematik, geografi
  Benjamin Lybech - Biologi
  Jess Østergaard - Fysik/kemi
  Kasper Gyldenløve - Tysk
  Lasse Lind - Idræt
  Linette Lyngberg - Engelsk, idræt
  Mikkel Pedersen - Dansk, historie - klasselærer

  Obligatoriske valgfag:
  Christina Stensballe - Håndværk & design
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab
  Mikkel Pedersen - Musik

7. c - klasselokale: N7
7. c - LOKALE N7 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT DAN TYS DAN DAN
9.00 - 9.45 MAT DAN ENG DAN DAN
10.00 - 10.45 DAN IDR 2 hal
VALG 1
F/K fys BIO bio ENG
10.45 - 11.30 DAN F/K fys BIO bio TYS
11.55 - 12.40 ENG MAT MAT TYSK MAT
12.40 - 13.25 GEO geo HIS KONF IDR 1 hal
VALG 2
 
13.30 - 14.15 GEO geo HIS  


  Lærere i 7. c:
  Andreas Hvid - Historie
  Benjamin Lybech - Geografi
  Bjørg Sørensen - Matematik
  Carina Ejstrup Overgaard - Dansk, historie
  Jess Østergaard - Fysik/kemi, biologi
  Katrine Nørgaard Jensen - Dansk, tysk - klasselærer
  Lasse Lind - Idræt
  Line Fredslund Andersen - Engelsk
  Linette Lyngberg - Idræt

  Obligatoriske valgfag:
  Christina Stensballe - Håndværk & design
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab
  Mikkel Pedersen - Musik

8. a - klasselokale: I
8. a - lokale I Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 ENG SAM MAT ENG DAN
9.00 - 9.45 TYS SAM MAT MAT DAN
10.00 - 10.45 DAN MAT DAN F/K fys MAT
10.45 - 11.30 GEO geo DAN DAN F/K fys ENG
11.55 - 12.40 GEO geo REL TYS HIS BIO bio
12.40 - 13.25 IDR 2
VALG 1
VALG IDR 1 hal
VALG 2
HIS BIO bio
13.30 - 14.15 DAN TYS


  Lærere i 8. a:
  Aksel Bekker Michelsen - Religion
  Ann Wilquin - Engelsk
  Benjamin Lybech - Biologi
  Dan Skov Andersen - Matematik, fysik/kemi, geografi
  Kasper Gyldenløve - Dansk, idræt - klasselærer
  Pia Nørregaard Kristensen - Tysk, historie, samfundsfag
  Stine Højgaard Haslund - Idræt

  Obligatoriske valgfag:
  Christina Stensballe - Håndværk & design
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Helle Bruun - Madkundskab onsdag
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab mandag

8. b - klasselokale: Z
8. b - lokale Z Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 HIS MAT MAT F/K fys DAN
9.00 - 9.45 HIS TYS MAT F/K fys DAN
10.00 - 10.45 MAT SAM BIO bio GEO geo MAT
10.45 - 11.30 ENG SAM BIO bio ENG GEO geo
11.55 - 12.40 DAN DAN DAN TYS REL
12.40 - 13.25 IDR 2 hal
VALG 1
VALG IDR 1 hal
VALG 2
DAN TYSK
13.30 - 14.15 DAN ENG


  Lærere i 8. b:
  Aksel Bekker Michelsen - Religion
  Andreas Hvid - Samfundsfag
  Ann Wilquin - Tysk
  Bjørg Sørensen - Matematik, biologi, geografi - klasselærer
  Kasper Gyldenløve - Idræt
  Lasse Borgquist - Engelsk, historie
  Mikkel Pedersen - Dansk
  Stine Højgaard Haslund - Idræt

  Obligatoriske valgfag:
  Christina Stensballe - Håndværk & design
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Helle Bruun - Madkundskab onsdag
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab mandag

8. c - klasselokale: G
8. c - LOKALE G Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 F/K fys DAN DAN BIO bio SAM
9.00 - 9.45 F/K fys HIS TYS BIO bio SAM
10.00 - 10.45 DAN HIS MAT REL DAN
10.45 - 11.30 DAN TYS MAT MAT DAN
11.55 - 12.40 MAT ENG ENG DAN TYS
12.40 - 13.25 IDR 2 sal
VALG 1
VALG IDR 1 sal
VALG 2
GEO geo MAT
13.30 - 14.15 GEO geo ENG


  Lærere i 8. c:
  Ann Wilquin - Tysk
  Benjaming Lybech - Geografi
  Carina Ejstrup Overgaard - Dansk, historie, samfundsfag
  Jess Østergaard - Fysik/kemi, biologi
  Kasper Gyldenløve - Idræt
  Lasse Lind - Matematik, engelsk, religion - klasselærer
  Stine Højgaard Haslund - Idræt

  Obligatoriske valgfag:
  Christina Stensballe - Håndværk & design
  Heidi Smedegaard Laustsen - Billedkunst
  Helle Bruun - Madkundskab onsdag
  Line Fredslund Andersen - Madkundskab mandag

9. x - klasselokale: X
9. x - LOKALE X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 DAN MAT DAN REL ENG
9.00 - 9.45 DAN MAT MAT REL DAN
10.00 - 10.45 IDR hal HIS SAM DAN TYS
10.45 - 11.30 IDR hal HIS SAM DAN F/K fys
11.55 - 12.40 ENG DAN TYS MAT MAT
12.40 - 13.25 F/K fys VALG BIO bio tys GEO geo
13.30 - 14.15 F/K fyk BIO bio ENG GEO geo


  Lærere i 9. x:
  Andreas Hvid - Samfundsfag
  Ann-Kirstine Rise - Dansk, engelsk - klasselærer
  Benjamin Lybech - Historie, religion
  Bjørg Sørensen - Biologi, geografi
  Jess Østergaard - Fysik/kemi
  Kasper Gyldenløve - Tysk
  Lasse Lind - Matematik, idræt
  Mette Fisker - Idræt

9. y - klasselokale: Y
9. y - LOKALE Y Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 - 9.00 MAT MAT ENG HIS GEO geo
9.00 - 9.45 ENG BIO bio TYS HIS GEO geo
10.00 - 10.45 IDR hal BIO bio DAN TYS REL
10.45 - 11.30 IDR hal DAN DAN DAN REL
11.55 - 12.40 TYS DAN MAT ENG F/K fys
12.40 - 13.25 DAN VALG SAM F/K fys MAT
13.30 - 14.15 DAN SAM F/K fys MAT


  Lærere i 9. y:
  Andreas Hvid - Matematik, historie, samfundsfag, religion - klasselærer
  Bjørg Sørensen - Biologi, geografi
  Dan Skov Andersen - Fysik/kemi
  Katrine Nørgaard Jensen - Dansk, tysk
  Lasse Lind - Idræt
  Mette Fisker - Idræt
  Mikkel Pedersen - Engelsk