• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Adventure

Valgfaget Adventure/friluftsliv er for dig, som kan lide at være aktiv ude i naturen. Timerne kommer dels til at ligge i valgfagsblokken og dels som friluftsture, hvor vi overnatter 1-2 nætter i naturen.   

Friluftsliv handler meget om at kunne begå sig i naturen, samt at kunne klare diverse fysiske udfordringer. Det er primært et fysisk aktivt fag. Et andet nøgleord er teambuilding, hvilket handler om at klare diverse udfordringer i gruppe. Vi skal arbejde med opgaver som kun kan klares, hvis man formår at arbejde sammen på god facon.  

Faget indeholder mange forskellige discipliner, hvor du bliver udfordret både på det mentale og fysiske plan. Nedenstående liste er mulige emner:  

 • Klatring - træklatring, rapelling, Jakobsstige, pæleklatring, kæmpegynge  

 • Lejrliv - sove i shelter/telt, mad over bål/trangia  

 • MTB/cykling   

 • Kano/kajak 

 • Førstehjælp  

 • Triatlon  

 • Alverdens teambuildingsaktiviteter 

 • Orientering - kort og kompas, GPS.  

 • Mandehørmsrace  

 • Adventure-race