• Faglighed & fordybelse

Fagene, krav og målsætning.

Solhverv er en prøveafholdende skole og vi følger Moderniseringsstyrelsens "Fælles Mål" for de enkelte fag.
Her kan du få oplysninger om krav og mål for de obligatoriske fag, samt eksamensfag.

Oversigt obligatoriske fag
 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Fysik/kemi
 • Tysk
 • Idræt
 • Historie
 • Geografi
 • Biologi
 • Musik
 • Billedkunst
 • Madkundskab
 • Kristendomskundskab
 • Samfundsfag
Biologi/geografi 0.-6. kl. - Fag der kan give jord under neglene!:

Biologi og geografi er 2 meget spændende fag, som man i folkeskolen har kædet sammen til faget natur/teknik, indtil det igen bliver splittet op i 7. årgang. Formålet er at give eleverne indsigt i, hvad der sker i samspillet mellem natur og teknik, både i den nære omverden og den, der ligger fjernt fra os.

Eleverne skal i undervisningen både forstå og undres over menneskets indflydelse på og afhængighed af den verden, vi alle er en del af. Eleverne skal have nogle redskaber og kompetencer til at kunne færdes i det yderst komplekse fagområde, og det mener vi her på Solhverv, vi bedst kan give dem ved at adskille de to fagområder. Solhverv har dermed en bedre mulighed for at få de rette lærere til at undervise i fagene. Både geografi og biologi hos os rummer de samme tankegange og praktiske tilgang til indholdet som beskrevet i fælles mål for natur/teknik, men vi tror på, at vi med den måde, vi har valgt at gøre det på, tydeliggør og ligestiller de specifikke fagområder og dermed undgår en mulig skævvridning, hvor det ene fagområde bliver tilgodeset i forhold til det andet.
Vores mål efter grundskolen (0.-6. kl) er at give eleverne lyst til at beskæftige sig med fysik/kemi, geografi og biologi i deres videre faglige udvikling inden for det naturvidenskabelige område. Indsigt fremmer ansvar til glæde og gavn for alle.

Timefordeling
Timefordeling 0. klasse - 6. klasse.

Nedenstående skema viser antallet af ugentlige lektioner á 45 min. i de forskellige fag. Alle fagene er obligatoriske.

Fag / Klassetrin 0 1 2 3 4 5 6
Kristendomskundskab 1 1 1 1 1 1 1
Dansk 9 10 10 10 8 8 8
Matematik 5 5 5 5 5 5 5
Engelsk - 1 1 2 2 3 3
Tysk - - - - - 2 2
Fysik/kemi - - - - - - -
Historie/samfundsfag - - - 1 1 1 2
Geografi - - - 1 1 1 2
Biologi - - - 1 1 1 2
Grøn lektion 1 1 1 - - - -
Idræt 2 2 2 2 2 2 2
Svømning - - - - 2 2 -
Musik 2 2 2 2 2 2 -
Billedkunst 1 2 2 2 2 2 -
Håndarbejde - - - - 2 1 -
Sløjd - - - - - 1 2
Hjemkundskab - - - - - - 3
Sprog og motorik 3 - - - - - -
I alt lektioner á 45 min. 24 24 24 27 30 32 32

 

Timefordeling 7. klasse

Nedenstående skemaer viser det ugentlige antal lektioner á 45 min. i de forskellige fag. Fagene i det første skema er obligatoriske, desuden skal der vælges et af fire obligatoriske valgfag, som fortsættes i 8. klasse og som er eksamensfag.

Man skal have mindst 33 (inklusiv konfirmationsforberedelse) og højst 35 ugentlige lektioner.

 

Obligatoriske fag: Lektioner pr. uge
Dansk 8
Matematik 5
Engelsk 3
Tysk 3
Fysik/kemi 2
Historie/samfundsfag 2
Geografi 2
Biologi 2
Idræt 2
Obligatoriske fag i alt: 29

 

Tilbudsfag/valgfag: Lektioner pr. uge
Obligatoriske valgfag:  
Håndværk & Design 2
Billedkunst 2
Musik 2
Madkundskab 2
   
Øvrige valgfag:  
Konfirmationsforb. 2

 

Timefordeling 8. klasse

Nedenstående skemaer viser det ugentlige antal lektioner á 45 min. i de forskellige fag. Fagene i det første skema er obligatoriske, og man fortsætter med det obligatoriske valgfag, der blev valgt i 7. klasse. Desuden er der mulighed for at vælge et ekstra valgfag.

Man skal have mindst 32 (ved fravalg af tysk) og højst 35 ugentlige lektioner (ved valg af tysk og 2 valgfag). Fag med * er eksamensfag.

Obligatoriske fag: Lektioner pr. uge
Kristendomskundskab* 1
Dansk* 7
Matematik* 5
Engelsk* 3
Tysk* 3
Fysik/kemi* 2
Historie/samfundsfag* 3
Geografi* 2
Biologi* 2
Idræt* 2
Lektiecafé 1
Obligatoriske fag i alt 31

 

Tilbudsfag/valgfag: Lektioner pr. uge
Obligatoriske valgfag:  
Håndværk & Design* 2
Billedkunst* 2
Musik* 2
Madkundskab* 2
   
Øvrige valgfag:  
Adventure 2
Makerspace 2
Lektiecafé 2

 

Timefordeling 9. klasse

Nedenstående skemaer viser det ugentlige antal lektioner á 45 min. i de forskellige fag. Fagene i det  første skema er obligatoriske, mens der kan vælges blandt tilbuds- og valgfag. 

Eleverne skal have mindst 32 timer (ved fravalg af tysk skal der vælges et valgfag)  og højst 35 ugentlige lektioner (ved valg af tysk og et valgfag). Fag med * er eksamensfag.

I skoleforløbet er indlagt én uges erhvervspraktik, og der skal udarbejdes en uddannelsesplan.

 

Obligatoriske fag: Lektioner pr. uge
Kristendomskundskab* 2
Dansk* 7
Matematik* 5
Engelsk* 3
Tysk* 3
Fysik/kemi* 3
Historie/samfundsfag* 3
Geografi* 2
Biologi* 2
Idræt* 2
Lektiecafé 1
Obligatoriske fag i alt 33

 

Tilbudsfag/valgfag: Lektioner pr. uge
Adventure 2
Makerspace 2
Lektiecafé 2

 

Timefordeling 10. klasse

Nedenstående skemaer viser det ugentlige antal lektioner á 45 min. i de forskellige fag.

Fagene i det føste skema er obligatoriske, mens der kan vælges blandt valgfag. Dog skal enten tysk eller fysik/kemi vælges; normalt vælges begge fag.

Hver onsdag har 10. klasse temadag, hvor der arbejdes med innovation inden for forskellige fag og teamer.  

Der kan vælges et eller to valgfag. Hvis tysk eller fysik/kemi fravælges skal der vælges ét valgfag.

I skoleforløbet er indlagt:

 • obligatorisk selvvalgt opgave
 • brobygning 1 uge

Der skal udarbejdes en uddannelsesplan, og der skal afleveres en obligatorisk selvvalgt opgave, der har relation til uddannelsesplanen. Det foregår i en projektuge

 

Obligatoriske fag: Lektioner pr. uge
Dansk 7
Matematik 5
Engelsk 5
Samfundsfag 2
Tysk og/el. fysik/kemi 3/6
Innovation 6
Lektiecafé 1
Obligatoriske fag i alt 32/35

 

Tilbudsfag/valgfag: Lektioner pr. uge
Tysk 3
Fysik/kemi 3
   
Adventure 2
Makerspace 2
Lektiecafé 2