• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Valg af valgfag

Hvis du skal i 8. klasse næste skoleår...

Du skal fortsætte dit valgte obligatoriske valgfag fra 7. klasse. Det obligatoriske valgfag skal du have hele året, og der er eksamen ved skoleårets slutning.

Du kan vælge 2 fag fra de øvrige valgfag, hvilke du ikke skal til eksamen i. Vælger du valgfaget, er der mødepligt som i alle andre af dine timer. Valgene skal prioriteres fra 1 til 3.


Hvis du skal i 9. eller 10. klasse næste skoleår...

Du kan vælge 2 fag fra de øvrige valgfag, hvilke du ikke skal til eksamen i. Vælger du valgfaget, er der mødepligt som i alle andre af dine timer. Valgene skal prioriteres fra 1 til 3.

Bemærk nogle fag er halvårlige og valgfaget Adventure er halvårligt, men ligger både i efteråret og foråret; fra august til efterårsferien og igen fra påske til sommerferien.

Lektiecafe og adventure kan godt kombineres.

Valg af øvrige valgfag (Valgfag uden prøve)