• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Selvevalueringsskema

På Solhverv Privatskole har vi valgt selvevaluering som tilsynsform.

Selvevaluering kører over en 3-årig periode efter nedenstående skema.

Kapitler med mørkeblå skrift er evalueret og med link til det enkelte kapitel.

 

 

Tidspunkt for evaluering

Kapitlet evalueres p.t.  ja/nej

Deadline for evaluering

Ansvarlig for evaluering

Evaluering er gennemført. Lagt på hjemmesiden årstal/tidspunkt

Næste evaluering

1 Skolens profil

- Det sociale liv

- Lejrskoler

- Organisation

- Vision/værdier

24.04.17

Nej

01.05.17

Styrings-gruppen

Februar 2018

2020

2. Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

11.08.18

Pæd. dag

Nej

01.11.18

Styrings-gruppen

Oktober 2018

2021

3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

11.08.17

Pæd. dag

Nej

22.08.17

Opsamling

Styrings-gruppen

Februar 2018

2020

4. Elevens alsidige udvikling

Skoleåret

19/20

Nej

Forår 2020

PH/TH

Maj 2020

 

5. Frihed og folkestyre

Skoleåret

19/20

Nej

Forår 2020

TH

April 2020

 

6. Tilbud om undervisning i 10. klasse

26.09.17

Nej

Forår 2018

PH/BP

Juli 2018

2020

7. Specialundervisning

Skoleåret

19/20

Nej

Forår 2020

TH

April 2020

 

8. Dansk som andetsprog

Skoleåret

19/20

Nej

Forår 2019

PH

Marts 2019

 

9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Skoleåret

17/18

Nej

Februar 2018

PH/BP

Februar 2018

2021

10. Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen

Skoleåret

19/20

Nej

December 2019

PH/ET KA/TH

November 2019

 

11. Samlet vurdering og handleplan

Løbende

Nej

Forår 2020

PH

April 2020